Start regeling voor verminderen lichthinder bij bestaande windturbines op land

MEDEMBLIK – Vanaf woensdag 1 november 2023 kunnen provincies gebruik maken van een eenmalige uitkering voor het installeren van een zogenoemd naderingsdetectiesystemen bij bestaande windturbines op land. Een naderingsdetectiesysteem zorgt voor minder hinder van het licht van een windturbine, doordat de rode verlichting op een windturbine alleen aangaat wanneer er een vliegtuig in de buurt van de turbine is.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie wil samen met de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en provincies de ervaren lichthinder van windmolens verminderen. Met de nieuwe regeling kan een provincie geld ontvangen voor de subsidiëring van het installeren van een naderingsdetectiesysteem door de beheerder van een windturbine. De uitkering vanuit het Rijk bedraagt maximaal 20% van de kosten die per windturbine worden gemaakt, met een maximale bijdrage van € 5.000,- per turbine. De overige kosten worden gedekt door de windsector en de provincie.

De regeling geldt voor alle bestaande windturbines op land die in 2022 of eerder SDE-subsidie hebben ontvangen. Nieuwe windparken kunnen de meerkosten financieren vanuit de SDE++ vanaf 2023. Op deze manier kunnen toekomstige windturbines direct worden uitgerust met naderingsdetectie zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de businesscase.