gemeentehuis

Sportbedrijf Medemblik van start

MEDEMBLIK – Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik heeft op 12 juni besloten tot de oprichting van Sportbedrijf Medemblik. Deze gemeentelijke bv neemt per 1 november het beheer en de exploitatie over van vijf gemeentelijke accommodaties.

Vijf accommodaties

Het Sportbedrijf neemt per 1 november aanstaande de exploitatie over van de huidige exploitanten van multifunctionele accommodaties de Bloesem (Wognum) en de Muiter (Medemblik) en van de beheerder van sporthal de Klamp (Andijk). Ook gymzalen de Munt (Medemblik) en de Krimper (Andijk) zullen vanaf 1 november door de bv worden geëxploiteerd. De gemeente is en blijft eigenaar van de panden.

Gebruikers

Wethouder Gerben Gringhuis: “Wij willen er natuurlijk voor zorgen dat de overname van de exploitatie van de vijf accommodaties voor alle gebruikers zo soepel mogelijk verloopt. Daarom hebben we de zittende exploitanten en beheerder gevraagd om de programmering voor het seizoen 2023-2024 voor het zomerreces op te stellen. Het Sportbedrijf neemt deze programmering voor het komende seizoen onverkort over. Hierdoor weten de gebruikers waar ze aan toe zijn.

Bestuursvorm

Sportbedrijf Medemblik bv wordt een zelfstandige organisatie met een eigen bedrijfsvoering. De gemeente wordt de enige aandeelhouder. Een kwartiermaker start op korte termijn met de voorbereidingen voor het oprichten en inrichten van de bv. Er wordt een onafhankelijk bestuur aangesteld met een manager in loondienst. De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouder. Om de belangen van de gebruikers te borgen zal daarnaast een Raad van Advies worden ingericht.

Waarom een sportbedrijf?

In juni vorig jaar gaf het college opdracht om te onderzoeken hoe MFA’s de Bloesem en de Muiter, sporthal de Klamp en gymzalen de Krimper en de Munt in de toekomst het best beheerd en geëxploiteerd kunnen worden. Dit was noodzakelijk vanwege aflopende contracten met huidige exploitanten en het aanstaande pensioen van de beheerder van de Krimper en de Klamp.

Uit het onderzoek kwam het oprichten van een lokale bv als beste beheervorm naar voren. Dat heeft het college doen besluiten om het Sportbedrijf op te richten. In eerste instantie voor deze vijf accommodaties. Maar in een later stadium kunnen er ook andere (sport)accommodaties of activiteiten aan de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf worden toegevoegd.

Loading