Share

Medemblik verlengd beslissingstermijn omgevingsvergunning Vleetweg Andijk met 6 weken

ANDIJK – De gemeente heeft op 29 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000370 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe kantoorruimte en een werknemersverblijf voor 60 werknemers op locatie Vleetweg 1, 1619PP Andijk te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen: bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl