Medemblik komt met Meldpunt Goed Verhuurderschap

MEDEMBLIK – Afgelopen 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden waardoor iedere gemeente een meldpunt moet inrichting waar huurders terecht kunnen over ongewenst gedrag van verhuurders waarop de gemeenten dan moeten gaan handhaven.

Het doel van het wetsvoorstel is om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan bij alle groepen huurders, waaronder arbeidsmigranten. De wet is ook een reactie op problemen die zich voordoen op de huurmarkt zoals excessief hoge huren, hoge servicekosten, onrechtmatige huurcontracten, discriminatie, intimidatie en bedreiging. Het rijk komt met deze wet bovendien tegemoet aan de wens van gemeenten om te kunnen optreden bij misstanden op de lokale huurmarkt.

Luiten Plekker (GemeenteBelangen) wilde van de gemeente Medemblik weten of de gemeente hiervan op de hoogte is en of er op 1 januari 2024 een meldpunt is in de gemeente Medemblik. In een reactie hierop laat de gemeente Medemblik weten dat zij inderdaad hiervan op de hoogte zijn en voor 1 januari 2024 het meldpunt hebben opgericht.

Zodra dit een feit is zal de gemeente naar de inwoners van de gemeente Medemblik gaan communiceren over dit meldpunt en hoe zij een melding kunnen doen.