Share

LTO Noord wil dat het kabinet de accijnzen op brandstof gaat verlagen

MEDEMBLIK – ‘Het kabinet moet de komende maanden de leveringszekerheid van olie en gas in haar beleid centraal stellen,‘ stelt LTO Noord.  Daarnaast is een accijnsverlaging noodzakelijk zodat de energieprijzen niet te hard stijgen. Dat bepleit LTO Nederland in reactie op het EU-akkoord dat vandaag is bereikt over de olieboycot en de stop op levering van Russisch gas aan Gasterra.

Door dreigende tekorten en oplopende energieprijzen, lopen kostprijzen voor boeren en tuinders alleen maar verder op. In het belang van een betaalbare voedselproductie en een eerlijk internationaal speelveld, benadrukt LTO Nederland daarom nogmaals de oproep voor een accijnsverlaging voor voedselproducerende sectoren.

Breng de rode diesel terug om zo de brandstofkosten voor boeren en tuinders te verminderen

LTO Noord

De vandaag aangekondigde olieboycot heeft met name gevolgen voor de dieselprijs. Een hogere dieselprijs zorgt al gauw voor jaarlijks duizenden euro’s aan extra kosten voor land- en tuinbouwbedrijven. Voor een groot deel van boeren en tuinders is het niet duidelijk of deze kosten doorberekend kunnen worden, waardoor opbrengsten uiterst onzeker zijn.

Ongelijk speelveld

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland benoemen hun zorgen over het speelveld in Europa, nu enkele Oost-Europese landen wel diesel uit Rusland kunnen importeren. LTO Nederland wijst er op dat het uitblijven van passende steunmaatregelen des te vreemder is daar deze wel worden genomen in de landen om ons heen. Eerder deze maand riep LTO Nederland het kabinet op om gepaste maatregelen te nemen ter bescherming van de land- en tuinbouw, zoals een accijnsverlaging van minimaal eenzelfde bedrag/percentage als waarmee dit ook in andere EU-lidstaten gebeurt. Vanaf 1 juni gaat in Duitsland de accijnsverlaging in, waardoor het prijsverschil in brandstof tussen Duitsland en Nederland een van de hoogste van de EU wordt. De oproep richting het kabinet blijft door dergelijke contrasten onveranderd.

Rode diesel

De hoge brandstofprijzen leiden tot nog meer stijgende prijzen voor boeren en tuinders. Die kostenstijging is vaak niet of nauwelijks door te berekenen door boeren en tuinders. LTO Nederland riep daarom eerder op om rode diesel terug te brengen, om op die manier de brandstofkosten voor boeren en tuinders te verminderen. Op 5 april werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet werd verzocht om te onderzoeken of rode diesel op korte termijn kan worden ingevoerd. Minister Schreinemacher heeft aangegeven dat boeren en tuinders al profiteren van de algemene accijnsverlaging en er geen aparte regeling voor boeren en tuinders komt. LTO Nederland benadrukt dat de huidige algemene accijnsverlaging ontoereikend is, en rode diesel nog steeds een passende oplossing is voor deze situatie.

Totaal aantal keren gelezen: 44 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 2 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen