IVN: ‘Thuiszitters laten helpen in de natuur helpt bij twee crises’

MEDEMBLIK – Het huidige zorgstelsel zit de zorg in de weg, stelde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving deze week. Daarnaast is het ziekteverzuim in Nederland anno 2023 hoger dan de afgelopen twintig jaar. Ruim één miljoen mensen neemt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) korte of langere tijd niet deel aan het arbeidsproces, vaak vanwege gezondheidsklachten. Voor dit grote probleem moet én kan een oplossing worden gevonden. En die ligt gek genoeg in de hoek van een andere crises, namelijk die van de natuur en het verlies van biodiversiteit.

Sommige ideeën zijn zo simpel dat je je afvraagt waarom het nog niet eerder in gang is gezet,’ zegt Renske Visscher van het IVN. ‘Tijdens een project van IVN Natuureducatie vertelde een vrijwilliger me dat hij na een moeilijke periode in zijn leven door het opruimen van de rivieroevers de draad weer had kunnen oppakken. Door het buiten zijn en iets kunnen betekenen voor de natuur was hij letterlijk weer in beweging gekomen. Zijn zelfvertrouwen was gegroeid en hij had weer betaald werk gevonden.

Natuur maakt gezond

Visscher: “Een mooi voorbeeld van het positieve effect van natuur en hopelijk inspiratie voor velen die nu langs de zijlijn staan. Tijd doorbrengen in de natuur en werken in de natuur, zo blijkt uit allerlei onderzoek, is een effectieve manier om gezonder te worden. Zelfs als je aan huis gebonden bent kun je nog natuur beleven en zaaien in en rondom jouw huis en daardoor direct werken aan je gezondheid. Toch wordt de natuur nog maar weinig benut als bron van gezondheid.

Zonde,” gaat Visscher verder, “Want daarnaast gaat het in Nederland ook schrikbarend slecht met die natuur en de biodiversiteit en komen we overal handen tekort. Daarom is het hoog tijd om deze twee uitdagingen bij elkaar te brengen. Laten we daarom die ruim één miljoen mensen uitnodigen om zich in te zetten voor natuurherstel en samen te bouwen aan een groene escape voor de crisis in de zorg en de natuur.

Beweging

Er zijn al overal kleine voorbeelden, zoals bij Staatsbosbeheer in de Maasduinen, die laten zien hoe kansrijk dit is, maar een grote beweging ontbreekt. Recent is er onder de naam Natuurinclusief een grote landelijke beweging gestart. Deze beweging wil ervoor zorgen dat iedereen gaat helpen de natuur weer overal terug te brengen en te herstellen. “Met vertegenwoordigers van tien domeinen uit allerlei sectoren bouwen we aan een Agenda Natuurinclusief. Op initiatief van IVN heeft het domein Gezondheid gisteren tijdens de Natuur Inclusief Top met minister van der Wal deze ‘groene escape’ op de agenda gezet en iedereen uitgenodigd om mee te doen.” aldus Renske Visscher