Informatieavond Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 30 augustus

De Tripkouw in Midwoud moet volgens de onderzoekers een 30 km/u weg gaan worden

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik komt met een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Dit is nodig omdat het huidige verkeersplan sterk is verouderd en omdat lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen aanleiding geven het huidige GVVP te herzien. Een voorbeeld is de overdracht van wegen van het Hoogheemraadschap naar de gemeente Medemblik, maar ook de steeds verdere toename van het gebruik van e-fietsen. In de nieuwe GPPV zal dit allemaal worden meegenomen

Medemblik heeft om de nieuwe GPPV te kunnen maken onderzoeksbureau Royal HasKoning opdracht gegeven het verkeersnet in de gemeente Medemblik te onderzoeken. In het eindrapport van Royal Haskoning zijn voorstellen opgenomen om het verkeersnet te verbeteren. Zo moet volgens Royal HasKoning op diverse locaties het fietsnetwerk worden aangepakt om de veiligheid van de gebruikers te verhogen.

Voorgestelde netwerkwijzigingen-fietsnetwerk

Meer 30km/u wegen binnen de bebouwde kom

Royal HasKoning komt ook met voorstellen om op diverse wegen binnen de bebouwde kom de maximum snelheid te verlagen van 50 naar 30 km/u. Dit is o.a. het geval op de Tripkouw tussen de Weder en De Zuid, in Zwaagdijk tussen de Tuinstraat en de Noorderboekert en op de Zwaagdijk tussen de Liederik en de Tolweg.

Op 30 augustus aanstaande zal er een inspraakavond komen voor de inwoners van de gemeente Medemblik die dan  hun mening kunnen geven over het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. De gemeente zal binnenkort hiervoor de uitnodiging versturen.