Iedere boerderij in West-Friesland straks een eigen kleine windmolen

WEST-FRIESLAND – Elke boerderij straks een eigen kleine windmolen als het aan Hollands Kroon is, zeker nu de energievraag ook op boerenbedrijven sterk zal gaan toenemen. Zo’n kleine windmolen levert net zoveel energie als 75 tot 150 zonnepanelen.

Onlangs heeft bureau OverMorgen een studie gedaan naar zonne-energie bij agrariërs. In deze studie is ook het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik per agrariër in beeld gebracht. Dit gemiddelde is zeer generiek en is slechts ter indicatie. Inzicht in dit verbruik kan helpen bij het schetsen van een beeld in hoeverre een kleine windturbine kan voldoen aan de energiebehoefte. Het daadwerkelijke verbruik per type agrariër hangt altijd af van de aard en omvang van de bedrijfsvoering. Verwacht wordt dat in de toekomst het energieverbruik van agrariërs toeneemt, vanwege elektrificatie van bijvoorbeeld (landbouw)voertuigen en verdere automatisering. Het gemiddelde jaarverbruik op dit moment is in onderstaande tabel weergegeven.

*Bron: onderliggend rapport behorende bij Leidraad zon op dak bij netcongestie van OverMorgen

Kleine windmolens, zowel voor- als nadelen

Aan kleine windmolens zitten zowel voor-als nadelen, zo is het een zeer duurzame manier van energie opwekken, wordt de uitstoot van CO2 sterk verminderd ten opzichte van niet duurzaam opgewekte energie. En vaart een bedrijf er economische gezien wel bij omdat de energierekening scherp zal gaan dalen.

Maar een paar grote nadelen zijn o.a. de lage terugleververgoeding en de salderingsregeling die vanaf 2025 wordt afgebouwd en zelfs in 2031 helemaal stopt. Vanaf 2031 moet een bedrijf met windmolens alle opgewekte energie dan zelf consumeren omdat je vanaf 2031 energiebelasting gaat betalen en ook over de opslag duurzame energie zal dan belasting moeten worden betaalt teruggeleverde energie.

Maar ook de mogelijke slagschaduw en geluidsoverlast zullen mee gaan wegen in de beslissing of er bij een boerderij een kleine windmolen mag worden geplaatst. Al moet er wel bij worden gezegd dat een kleine windmolen net zoveel geluid produceert als een moderne koelkast, zo rond de 60 db op 60 meter afstand en dat een kleine windmolen op minimaal 70 meter van een woning moet worden geplaatst.

Grootste nadeel is de invloed van een kleine windmolen op de fauna en dan vooral op die van de vleermuizen en vogels, bij de aanvraag van een vergunning moet de aanvrager voor een kleine windmolen dan ook een ecologische quickscan laten uitvoeren onder de Wet milieubeheer.

Eén gedachte over “Iedere boerderij in West-Friesland straks een eigen kleine windmolen

 1. een turbine wekt kwadratisch op. zeg even voor het gemak. met wieken van 50 meter wek je 4x zo veel op dan met wieken van 25 meter.
  een kleine turbine draait veel sneller om energie op te kunnen wekken.

  Op 1 hectare kan circa 1,5 MW aan zonnepanelen worden geplaatst. Maal 854 vollasturen levert circa 1200 MWh/jaar.
  Bij optimale condities wellicht iets meer zonPV opbrengst
  één windturbine zo groot als die van HK. wekt het 10 voudige op.
  Turbines tot 25 meter hoogte wekken 30 tot 45MWh/jaar op. dat zijn 25 tot 30 van deze turbines. voor één grote zoals HK.

Reacties zijn gesloten.