HVC gaat fors uitbreiden in de Wieringermeer, meer ruimte voor biomassa en inwoners

MIDDENMEER – Op de Koggenrandweg 1 in Middenmeer zijn drie bedrijven actief: Afvalzorg, HVC en Sortiva. De vergunningen op de locatie zijn in handen van de eerste twee bedrijven.

Afvalzorg heeft bij de Omgevingsdienst een wijzigingsvergunning ingediend en HVC een revisievergunning. Deze vergunningen liggen tot 20 mei 2022 ter inzage. Om eventuele vragen over de vergunningen te beantwoorden, organiseren Afvalzorg en HVC een online omwonendenbijeenkomst over de vergunningen op donderdag 12 mei 2022 van 19.00 tot circa 20.30 uur.

Waarom wijzigen de vergunningen van HVC en Afvalzorg op deze locatie? Welke inspraakmogelijkheden hebben omwonenden en belanghebbenden? Tijdens de (digitale) omwonendenbijeenkomst op donderdag 12 mei a.s. kunt u al uw vragen stellen over de vergunningen.

Wijzigingen HVC

HVC wil het afvalbrengstation voor inwoners uitbreiden zodat er meer soorten afval kunnen worden gescheiden en gerecycled. Daarnaast wil HVC een stalling maken voor mini-containers van inwoners. In het composteer- en vergistingsproces wil HVC een aantal moderniseringen doorvoeren. Daardoor kan er meer compost, biomassa en groen gas worden teruggewonnen uit dezelfde hoeveelheid gft en etensresten.

Wijzigingen Afvalzorg

Sortiva voert het grootste deel van haar activiteiten uit op terrein dat in eigendom is van Afvalzorg. Daarnaast werkt zij ook intensief met Afvalzorg samen. Een klein deel van de activiteiten vindt nog plaats op terrein van HVC. Deze worden verplaatst en alle activiteiten worden ondergebracht in de vergunning van Afvalzorg. Hierdoor wordt de situatie zowel fysiek als qua vergunningen overzichtelijker en efficiënter.

Geen uitbreiding milieuruimte

Alle milieuaspecten, zoals onder andere geur, luchtkwaliteit en geluid, zijn beoordeeld. De vergunningswijzigingen leiden niet tot een uitbreiding van de milieuruimte.

Meer informatie?

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meld u dan aan via communicatie@hvcgroep.nl. U ontvangt dan een link voor de Teams vergadering.