Helft van inwoners gemeente Medemblik slaat eerste inzamelronde restafval over

MEDEMBLIK – Sinds 1 januari heeft gemeente Medemblik het recycle-tarief ingevoerd. Recycle-tarief beloont de goede afvalscheider en daagt anderen uit (nog) beter hun best te doen. De eerste inzamelronde van het restafval laat veelbelovende resultaten zien: slechts de helft van het aantal restafvalbakken werd aangeboden om geleegd te worden.
Slechts 24% is écht restafval
Het doel van gemeente Medemblik is om in 2022 nog slechts 100 kilo restafval per inwoner per jaar te hebben. In 2020 hadden inwoners gemiddeld nog 136 kilo fijn huishoudelijk restafval en 25 kilo grof huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Slechts 24% hiervan was écht restafval. Het merendeel bestond dus uit grondstoffen waar nieuwe producten van gemaakt kunnen worden als het goed gescheiden wordt.
Goed afval scheiden = weinig restafval
Bij goed afval scheiden blijft er nog maar een klein beetje restafval over. Dan is het dus mogelijk om de inzameling van restafval af en toe over te slaan. Zo houden inwoners zelf regie op hun recycle-tarief en kunnen waardevolle grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken goed worden gerecycled.  Wethouder Dirk Kuipers: “De eerste resultaten laten zien dat de inwoners van gemeente Medemblik bereid zijn om serieus met het scheiden van afval aan de slag te gaan. Dat doet me goed, want dat is het doel van het recycle-tarief. Het op de juiste manier scheiden van afval maakt een groot verschil voor het milieu. En als je dit goed doet, kan het ook een positief effect hebben op je portemonnee.”
Containers helpen bij het scheiden van afval
Met de invoering van het recycle-tarief is er het nodige veranderd voor Tina Beishuizen, inwoner van gemeente Medemblik: “Op 4 januari is mijn afvalbak ingenomen. Ik heb nu in plaats van een bak een afvalpas die ik kan gebruiken voor de verzamelcontainers in de straat. Aan de overkant van mijn appartement staat een verzamelcontainer voor gft en etensresten en ernaast is een ondergrondse container voor restafval. Verderop in de straat is er nóg een container voor het restafval, een bovengrondse. Deze verschillende containers helpen mij enorm. Ik merk dat ik door al mijn afval te scheiden minder restafval heb.”
Meer informatie
Voor meer informatie over het recycle-tarief en het scheiden van afval: www.medemblik.nl/recycletarief