Gemeenten tekenen Convenant Veilige School West-Friesland 2024

WEST-FRIESLAND – De gemeenten, de politie en het onderwijs hebben in 2019 een Convenant Veilige School afgesloten. Er is sindsdien dagelijks gewerkt aan het voorkomen van of handhaven op onveilige situaties op school. Alle partijen hebben aangegeven wederom een nieuw convenant af te willen sluiten waarin de kennis, ontwikkelingen en ervaringen van de afgelopen jaren is meegenomen.

Veiligheidsproblemen scholen nog steeds niet opgelost

Daarnaast zijn er nog steeds veiligheidsproblemen op de scholen, dit blijkt onder meer uit de informatie die opgehaald is uit het Digitale Spreekuur. Hier komen scholen, politie, gemeenten en andere relevante partners bij elkaar om de problematiek binnen de scholen te bespreken. Daaruit komt naar voren dat wapenbezit, vapen/middelengebruik en seksuele uitbuiting problemen zijn waar scholen oplossingen voor zoeken.

Voor de gemeenten in West-Friesland is het tijdig signaleren van een dreigend probleem de kern van het convenant en dit geldt zowel voor gedragingen op school als daarbuiten. De ondertekenaars van het convenant zeggen dan ook dat als het misgaat het van groot belang is dat alle betrokken partijen de krachten gaan bundelen en dat ze elkaar snel weten te vinden zodat geen enkele partij er alleen voorstaat. In het convenant gaat het om de verbinding van professionals.

Gemeenten moeten scholen stimuleren veilig te zijn

Volgens het convenant is het de verantwoording van de gemeenten om scholen te adviseren en te stimuleren om een veilige school te zijn waarbij de gemeenten en de politie via toezicht en handhaving problemen kunnen voorkomen of te interveniƫren, nieuw in het convenant is dat nu ook het openbaar ministerie zich heeft aangesloten om zo het laatste stukje in de aanpak te zijn.

Halt en Stichting Netwerk

Halt en Stichting Netwerk (jongerenwerk) hebben zich ook aangesloten om te voorkomen dat er veiligheidsproblemen ontstaan. De consequentie is wel dat de samenwerking niet is beperkt tot de convenantpartners en partijen, maar dat alle instanties elkaar onder regie van de gemeente gaan opzoeken voor overleg om elkaar scherp te houden en de voortgang van de afspraken te bespreken.

Daarbij is het signaleren de verbinding tussen school en thuis via de jeugd- en gezins- of maatschappelijk werker op school waarbij het kind centraal staat.