Column Luiten Plekker: ‘Rolling forecast’

De ontwikkelingen gaan snel in deze tijd: we zijn nog niet uit de Coronacrisis of we zitten in een inflatiecrisis, stikstofcrisis op opvangcrisis. Sommige problemen zoals de uitdaging op gebied van duurzaamheid hadden we langer zien aankomen, maar veel ‘overkomt’ ons. Het is natuurlijk goed om ons op dit soort scenario’s voor te bereiden, maar het vraagt ook flexibiliteit in het aansturen van een gemeentelijke organisatie.

Hoe gaat het nu?

De meeste gemeenten kennen een vaste planning & control-cyclus (P&C-cylus) en bij de gemeente Medemblik is dat niet anders. De grootste ‘gebeurtenis’ is het vaststellen van de begroting (dit jaar op 10 november). Ambtenaren zijn al maanden bezig om dit voor te bereiden en tijdens de begroting worden vaak meer dan 20 moties en amendementen ingediend. Ook kennen we de kadernota en deze geeft richting aan de begroting (vaststellen begin juli). Tenslotte hebben we een Lente-en Herfstnota om de voortgang te rapporteren (een soort T-rapportages).

Discussie is nu of het zwaartepunt meer bij de kadernota moet komen te liggen. De gemeenteraad heeft immers een ‘kaderstellende’ rol en geeft richting aan het college mee voor het opstellen van de begroting. Mijn pleidooi is dat dit niet de juiste discussie is. In deze roerige tijden is het niet de weg om één ‘hoogtepunt’ (of zwaartepunt) per jaar te hebben, maar gedurende het jaar in financiële en beleidsmatige balans te blijven.

Hoe kan het wel?

Sturen is vooruitkijken. Maar vooruitkijken is niet eenvoudig. Waar koerst de gemeente Medemblik financieel op af? Het begrip “rolling forecast” betekent voortschrijdende prognose. Dit wil eigenlijk niets anders zeggen dan regelmatig een prognose op te stellen en zorgt voor een snelle financiële vooruitblik. Zo kan de gemeente vanuit de meest recente data en actuele ontwikkelingen de vooruitblik doorrekenen en onze sturing bijstellen om een financieel voorspelbare, gezonde koers te varen.
Uiteraard moet de gemeente Medemblik een stip aan de horizon hebben. We moeten dus tegelijkertijd aan de slag met een omgevingsvisie, het lange termijn accommodatiebeleid, visie hoe we de zorg kunnen blijven leveren tegen een betaalbare prijs.

Het idee van rolling forecast kan de gemeente Medemblik ook toepassen bij de Lente-en Herfstnota. Daar maakt Medemblik de balans op en checkt of we nog op koers liggen. Natuurlijk moeten we de begroting vaststellen, maar dat is ook meer een update van de actuele situatie en kan veel minder zwaar. De kadernota kan daarmee vervallen en kost alleen maar energie.
Zo kan de gemeente Medemblik veel gemakkelijker inspelen op actuele ontwikkelingen, geeft dit veel meer enthousiasme op ambtelijk en politiek niveau en kan de gemeenteraad meer in gesprek met bewoners, ondernemers en verenigingen.

Luiten Plekker
Fractievoorzitter GemeenteBelangen