Column Jack Stam (VVD): ‘VVD buitenspel gezet door CDA, GemeenteBelangen en D66.’

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben bovengenoemde partijen nul minuten tijd ingeruimd om met de VVD fractie op inhoud over de vorming van een nieuwe coalitie te praten. Nog even terug naar de verkiezingen. Het aantal raadszetels breidde zich uit naar 29 zetels. De grote winnaar van de verkiezingen Hart voor Medemblik heeft een geweldig resultaat geboekt. Van 1 zetel (afsplitsing van de VVD) naar 6 zetels.

De VVD wist haar overige 5 zetels te behouden. CDA ging van 6 naar 5 en ook GemeenteBelangen hield haar 5 zetels en CU 1 zetel. De nieuw linkse fractie Morgen verloor een zetel en D’66 bleef op 2 zetels. Er was dus 1 duidelijke winnaar met als speerpunt het terugdraaien van het recycletarief. De informateur aangesteld op advies van HvM mocht aan de slag en na die gesprekken, waarbij het invullen van een populariteitspoll leidend is geweest, hebben HvM, CDA, GB en D66 geprobeerd om tot een coalitie te komen. Al heel snel bleek dit niet te lukken. Vervolgens namen de overige drie partijen de opdracht, om tot een coalitie te komen, aan. En dan zou je toch verwachten dat deze partijen ook met de VVD in gesprek zouden gaan.

Jack Stam, fractievoorzitter VVD Medemblik

De VVD heeft direct aan deze partijen aangegeven dat wij graag wilden meepraten om te tot een constructieve samenwerking te komen. Echter Gemeente Belangen en het CDA hebben er direct voor gekozen, zonder met de VVD in gesprek te gaan, om met de fractie Morgen van gedachten te wisselen. Nu staan de kiezers van HvM en die van de VVD buitenspel. Gaat toch om 11 raadszetels en bijna 40 % van de kiezers. De verkiezingsuitslag wordt dus niet gerespecteerd en de VVD fractie is daar ontstemd over. De VVD voelt zich totaal genegeerd en vindt het onbegrijpelijk dat er nul minuten inhoudelijk met ons gesproken is om tot een nieuwe coalitie te komen.

Een zeer teleurstellende gang van zaken. Als je dus op deze wijze acteert is het dus niet vreemd dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Zou het niet juist in deze moeilijke tijden veel beter zijn om een college te vormen met de vier grootste partijen dat dan wordt gesteund door een groot deel van de kiezers.

In de afgelopen vier jaar hebben wij constructief meegedacht om tot een oplossing, voor de diverse problemen waar Medemblik mee kampt, te komen. Denk hierbij aan woningbouw, het sociaal domein, het zwembad in Wervershoof en het dorpshuis in Abbekerk. Ja, het klopt dat wij wel eens kritisch waren op enkele plannen die het college, waar wij ook deel van uitmaakten, indiende maar moet je maar alles voor zoete koek aannemen en mogen wij zelf geen oplossingen aandragen. De VVD fractie vindt het een plicht om kritisch plannen te beoordelen en zelf ook met mogelijke oplossingen te komen. Dit wordt dus niet door andere partijen gewaardeerd en zij wilden niet inhoudelijk met ons in gesprek.

De wethouder van GemeenteBelangen heeft, wat ons betreft, de afgelopen jaren niets aangedragen om tot oplossing van samenlevingszaken te komen. Denk hierbij aan het dorpshuis in Abbekerk, zwembad de Zeehoek, het lange termijn accommodatieplan, de 2e sporthal in Wognum, etc. De wethouder van de PVDA heeft de uitgaven van het sociaal domein totaal niet in de hand (nooit naar een ander systeem qua uitvoering willen kijken) en de financiële positie van Medemblik staat sterk onder druk. Als beloning mogen deze partijen wel deelnemen aan een nieuwe coalitie. Snapt u het nog? Wij niet.

Op donderdag 2 juni zijn wij door de formerende partijen op de hoogte gebracht van het formatieproces en de VVD heeft een aantal vragen gesteld over het gevoerd proces en waarom men de VVD totaal genegeerd heeft. Uiteraard kregen wij daar via prachtige volzinnen nietszeggende antwoorden op.

Het nieuwe coalitieprogramma kennen U en wij intussen. Inclusief de 30% OZB verhoging. Wij hebben daar een eigen antwoord op. Het coalitieakkoord zullen wij naast ons eigen programma leggen en wij blijven ons inzetten voor de inwoners van het prachtige Medemblik.

Namens fractie VVD

Jack Stam, Tom Beerepoot, Desmin Dekker, Sjors Heestermans, Andrea van Langen, André Meester, Jan de Vries