Column Henk Prins: ‘En dan nu als de wiedeweerga aan de slag met ‘De Tegel’

Nu het opvangcentrum op De Tegel gaat verdwijnen, vandaag wordt al begonnen met het wederom verkassen van de vluchtelingen naar Opmeer, een stuk vee wordt minder verplaatst dan deze vluchtelingen, zal zodra de verhuizing klaar is het ontmantelen van het opvangcentrum beginnen en kan Medemblik als de wiedeweerga aan de slag met het realiseren van de plannen voor grootschalig woningbouw op De Tegel.

En nu niet direct gaan denken van ‘mooi, over 3 jaar staan daar een paar honderd woningen en appartementen’, nee er zijn eerst nog een paar flinke hobbels te nemen en de grootste hobbel zit in Haarlem, de Provincie. Bouwen buiten de kerngrenzen is ongewenst in Nederland, veelal gaat dit gebeuren op agrarische gronden en die zijn heilig in Nederland. Gelukkig zijn er een paar voorbeelden in Noord-Holland waar de Provincie wel overstag ging en waar die gemeente buiten de kerngrens woningbouw mocht plegen. Een voorbeeld is de gemeente Schagen die plannen had voor woningbouw buiten de dorpsgrens van Schagerbrug en waar de Provincie voor ging liggen, de gang naar de rechter liep positief af voor Schagen en dus kon het plan worden uitgevoerd.

Tweede hobbel dat genomen moet worden is het aanpassen van het bestemmingsplan van de huidige status naar ‘wonen’, trek hier ook alvast maar een jaar voor uit voor dat allemaal geregeld is, want dan heb je nog de bezwaarprocedures, reken er maar op dat er bezwaren komen, bezwaren van agrariërs en van omwonenden. Bezwaarprocedures neemt ook minimaal 6 tot 8 weken in beslag en daarna volgt ook nog regelmatig de gang naar de Raad van State door deze bezwaarmakers. Zo loopt er op dit moment bij de Raad van State een bezwaarprocedure tegen de komst van Molenblik in Medemblik waar ruim 200 woningen moeten komen.

Met deze problemen zal de gemeente Medemblik te maken gaan krijgen. Een daar blijft het niet bij, Mocht de Provincie toestemming gaan geven dan komen de volgende problemen al om de hoek kijken, Tennet en het tekort aan capaciteit op het net. Tennet is in heel Nederland hard aan het werk om de capaciteit van ons elektriciteitsnet fors te verzwaren waardoor knelpunten worden weggewerkt en er weer genoeg capaciteit is voor woningbouw en voor bedrijven.

Maar ook De Tegel zelf zal voor de nodige problemen gaan zorgen. Zo moet er eerst uitgebreid bodemonderzoek moeten worden gedaan, want zomaar even wat grond afgraven en paar kuub zand op gooien en paar palen de grond in slaan is geen optie. Je zult toch echt eerst moeten weten op welke diepte de harde laag begint, hoe zit het met het grondwater, enz. enz. Als dat klaar is kan er worden gewerkt om de De Tegel geschikt te maken voor woningbouw, vaak is dat vele tientallen tot misschien wel honderden kuub zand erop te gooien, zand zorgt ervoor dat de bodem stabiel gaat worden en geschikt voor woningbouw.

Er kan een rioolplan worden gemaakt, Tennet kan de hoofdaansluitingen realiseren en 1 of meerdere projectontwikkelaars kunnen hun plannen gaan indienen voor woningbouw, en volgens de nieuwe regels van de gemeente Medemblik, 30% sociale huur, 30% goedkope koop en de rest vrije sector.

Buiten De Tegel loop je ook tegen problemen op, mocht er op De Tegel gebouwd gaan worden en laten we er eens van uitgaan dat er 200 woningen kunnen worden gerealiseerd, een mooie optie zou zijn hoogbouw van 3 of 4 verdiepingen waar appartementen in komen, dan kom je ook al snel aan 200 auto’s en al deze auto’s moeten ’s ochtends en ’s avonds van De Tegel af en weer op rijden. Dus je moet de wegen ook aanpassen om deze toename van het verkeer in goede banen te leiden.

Al met al zal het echt nog zeker een jaar of 5 duren voor er überhaupt toestemming is voor de eerste paal de grond in kan worden geslagen en trek dan nog maar eens 2 jaar uit voor de woningen klaar zijn, dan zit je al in 2029/2030 voor er gewoond kan worden.

Btw, de optie voor Flexwoningen gaat hier niet op, zonde van de ruimte, hier moet je gewoon woningen en appartementen bouwen, waarbij voor de sociale huur mijn voorkeur uitgaat naar appartementen