toilletgebouw pekelharinghaven
Het openbare toiletgebouw aan de Pekelharinghaven ligt voor de toeristen te ver van de binnenstad

Centrum Medemblik krijgt geen nieuwe openbare toiletten, kans op vandalisme is te groot

MEDEMBLIK – Het college van Medemblik ziet na onderzoek af om de huidige locaties van openbare toiletten verder uit te breiden. De huidige openbare toiletten bevinden zich in MEET op de Nieuwstraat, de havengebouwen en in het Emmapark.

Afgelopen juli 2022 vroeg de gemeenteraad het college om te onderzoeken of zij kans zagen te voldoen aan de norm van de Maag lever Darm Stichting met betrekking op openbare toiletten. In deze norm staan de eisen voor een centrum van een stads- of dorpskern en in drukke voetgangersgebieden om de afstand tot een toegankelijk en schoon openbaar toilet niet meer dan 500 te laten bedragen.

Lees ook: Medemblik in de middenmoot op de ranglijst toiletvriendelijkste gemeente van Nederland 2022

Het college liet onderzoeken of er tenminste 1 openbaar toilet 24 uur per dag toegankelijk kon worden gemaakt. Daartoe werden de openbare toiletten die er nu al zijn onderzocht maar ook werd onderzocht of er nog elders een nieuwe toiletvoorziening kan worden gerealiseerd.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat binnen de bestaande voorzieningen er geen mogelijkheid is is om een 24/7 toiletvoorziening te realiseren, de gemeente is hiervoor met de Stadshavens in overleg te treden. Het blijkt dat de combinatie van de huidige openbare toiletten en het risico van vandalisme zonder ingrijpende verbouwingen het niet mogelijk maakt dit te realiseren.

Lees ook: Roep om meer openbare toiletten neemt toe

Het college wil wel nog dit jaar met een voorstel richting de gemeenteraad komen om een 24/7 toegankelijke openbare toiletvoorziening te gaan realiseren en wil het college de toegankelijkheid van het openbare toilet in het Emmapark verder gaan optimaliseren.

Loading