Bewoners Westereiland Medemblik willen strengere handhaving op foutparkeerders

MEDEMBLIK -Het buurtcomité Westereiland-Oost heeft in een brief aan de gemeenteraad en college van Medemblik gevraagd of er niet meer en beter gehandhaafd kan worden aan eigenaren van auto’s die hun auto parkeren op het Westereiland-Oost waar enkel vergunninghouders mogen parkeren. Het buurtcomité van het Westereiland-Oost heeft begrepen dat er in de loop van dit najaar er nieuw parkeerbeleid wordt gemaakt. Onderdeel hiervan is het parkeerbeleid Westereiland-Oost.

Situatie

Op het Westereiland zijn 37 officiële parkeerplaatsen en 57 huisadressen. Momenteel wordt aan iedere bewoner een parkeervergunning verleend als daar om gevraagd wordt. Op elke vergunning kunnen 2 kentekens vermeld worden. Echter, restrictie is dat maar 1 voertuig op het eiland mag staan, voor het andere voertuig moet op dat moment elders parkeergelegenheid gezocht worden.

Het appartementengebouw (nrs 21 t/m 55 en 32 t/m 38) is in beheer van de stichting Woonschakel en is ooit uitsluitend bedoeld voor huisvesting senioren. Deze senioren waren niet of slechts een enkeling in bezit van een voertuig. Derhalve werd er door de bewoners van dit gebouw niet of nauwelijks beslag gelegd op de beschikbare parkeerplaatsen.

De Stichting Woonschakel heeft echter enige tijd geleden het beleid om uitsluitend senioren in het gebouw te huisvesten losgelaten en er huurders van alle leeftijden nu te huisvesten. Met als gevolg dat er veel parkeervergunningen worden afgegeven, meer dan dat er officiële parkeerplaatsen zijn. Dit schept verwachtingen bij de bewoners die niet nagekomen kunnen worden. Voor dit punt vragen wij u om per direct te stoppen met het uitgeven van parkeervergunningen op huisadres en hierin het beleid van Enkhuizen en Hoorn te volgen en uitsluitend vergunningen af te geven op het aantal officiële parkeerplaatsen.

Handhaving

Gezien de druk die er ligt op het parkeren op het Westereiland-Oost vragen wij u om de handhaving op het parkeren strenger en regelmatiger uit te laten voeren. Nu komt het stelselmatig voor dat (niet-)bewoners 2 of zelfs 3 voertuigen parkeren. Ook het parkeren voor de garages van bewoners door derden komt helaas vaak voor. U begrijpt dat dit leidt tot irritaties.

Meedenken

Het buurtcomité wil graag met het college en gemeenteraad meedenken om in ieder geval voor het Westereiland-Oost te komen tot een aanvaardbaar en haalbaar parkeerbeleid. Als bewoners van het eiland kan het buurtcomité ook met goede suggesties komen.

Laadpunten elektrische auto’s

Het buurtcomité heeft inmiddels begrepen dat er op het Westereiland 2 laadpunten voor elektrische auto’s komen. Zij juichen dit initiatief toe, ‘echter was het fijn geweest als de bewoners hiermee op de hoogte waren gesteld. Gelet op bovenstaande begrijpt u dat de plaatsing van de laadpunten juist op het (kleine) Westereiland niet ten gunste komt van de parkeerdruk. Uiteindelijk is de plaatsing van de afvalpunten ook al ten koste van parkeergelegenheid gegaan. Het plaatsen van de laadpunten op de Pekelharinghaven was een betere optie geweest,” aldus het buurtcomité.