Bertus de Bonte onderscheiden voor zestig jaar lidmaatschap Martinuskoor Medemblik

bertus

MEDEMBLIK – Zestig jaar geleden meldde Bertus de Bonte zich aan bij het koor in Medemblik, 25 jaar later volgde de eerste onderscheiding, 15 jaar later nog eens toen Bertus 40 jaar bij het koor was en 10 jaar later nog eens toen zijn 50-jarig jubileum werd gevierd. Nu 10 jaar later werd Bertus weer in het zonnetje gezet. Maar liefst zestig jaar zingt Bertus bij het Martinuskoor in Medemblik. Een ware prestatie.

Pastoor van Dril spelde de 91-jarige jubilaris een gouden insigne op en van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging kreeg Bertus een oorkonde met een prachtige kaars. Na afloop van de officiële handelingen kreeg Bertus een receptie aangeboden door de parochieraad van de Martinuskerk.

Familie en kennissen van Bertus waren hiervoor uitgenodigd en zijn mede-koorleden zongen een lied om de jubilaris te eren.

Loading