scholtens andijk
Afbeelding aangeleverd

Lijst bezwaarmakers appartementencomplex Andijk groeit gestaag

ANDIJK – Begon het met 2 bezwaarmakers, de lijst van bezwaarmakers is al gegroeid naar zeven stuks en eigenlijk draait het om 1 klacht, de hoogte van het complex, ruim 11 meter, waardoor de privacy van omliggende woningen in het geding gaat komen. De nieuwe bewoners van het appartementencomplex krijgen zicht op de achtertuinen van de woningen en zelfs kijken is de slaapkamers is geen probleem

Lees ook: Andijkers maken bezwaar tegen komst appartementen Middenweg

Bezwaarmakers

De meeste bezwaarmakers hebben enkele jaren geleden voor veel geld hun huis gekocht en met de komst van een 11 meter hoge appartementencomplex vlak tegen de achterkant van hun huizen is de kans op waardedaling groot, of zoals 1 van de huiseigenaren zegt, “wie wil er wonen in een huis waar iedereen je het eten van het bord kan kijken, van privacy is totaal geen sprake meer als dit gebouw er komt

Beeldbepalend

Een andere bezwaarmaker zegt, “Wij zijn hier komen wonen vanwege het mooie dorpse karakter midden in het hart van Andijk. Een “flatgebouw” van 2 of 3 verdiepingen hoog met een omvang van deze grootte is dan niet iets wat daar goed op aansluit, laat staan als het recht voor ons huis staat. Daarnaast vrezen wij ook dat de bomen, ondanks dat ze in het bestemmingsplan staan, tijdens de bouw of in de jaren erna verwijderd zullen worden of worden vervangen door kleine jonge boompjes.”

Parkeerellende

De meeste bezwaarmakers vallen vooral over het feit dat het appartementencomplex van 19 appartementen afbreuk doet aan het unieke karakter van Andijk, de lintbebouwing is een belangrijk en bijzonder kenmerk van het dorp. Maar ook vallen de bezwaarmakers over de bijbehorende garages en parkeerplaatsen die volgens de bezwaarmakers een enorme afbreuk doet aan de authenticiteit en het straatbeeld van Andijk.”

De berekening van de beschikbare parkeergelegenheid is onvoldoende voor het geplande aantal woningen en haar bewoners. Dit zou kunnen leiden tot overlast en verstoring van het verkeer en de lokale gemeenschap. In de berekening worden de huidige parkeerplaatsen meegerekend als zijnde nieuw te realiseren parkeerplekken berekend op de nieuwbouw. Echter zijn deze parkeerplaatsen al toebedeeld aan de huidige bebouwing en bewoners. Huidige parkeerplaatsen kunnen niet eindeloos als nieuw worden aangemerkt en ontnomen van huidige bewoners,” schrijft 1 van de bezwaarmakers in het bezwaarschrift aan de gemeente Medemblik.”

Het is onduidelijk tot hoever de bezwaarmakers de strijd tegen de komst van het appartementencomplex willen laten oplopen, een gang naar de rechter en de Raad van State behoort zeker tot de mogelijkheden.

Loading