Share

Zienswijze Provincie over nieuwbouwplannen Bloesemgaerde Wognum. ‘Het heeft nogal wat voeten in de aarde’

WOGNUM – De plannen van de gemeente Medemblik om een vergunning af te gaan geven voor het realiseren van Bloesemgaerde-noord heeft nogal wat voeten in de aarde. Protesterende buren, de één die bang is dat zijn landelijk uitzicht gaat verloren, de ander die de toekomst van zijn paardenstallen en bos in gevaar ziet komen en dan nu de Provincie Noord-Holland die met een eigen zienswijze komt over deze plannen.

Lees ook: Bloesemgaerde-Noord blijft gemoederen bezighouden, nu staat paardeneigenaar op zijn achterste benen

In een brief aan de gemeente Medemblik en het college van Medemblik schrijft de Provincie: “Onder paragraaf 3.2.2 op pagina 1 2 is onderbouwd waarom de woningbouwontwikkeling niet opgelost kan worden in stedelijk gebied. Er wordt verwezen naar de “Onderbouwing ladder voor duurzameverstedelijking DEK-terrein, Bureau Stedelijke Planning, 16 januari 201 7”.

Naast de constatering dat dit stuk reeds 5 jaar geleden is opgesteld en de huidige situatie best wel eens veranderd kan zijn, wordt geconstateerd dat recentelijk Scholtens Projecten B.V. de provincie heeft geïnformeerd over hun binnenstedelijk initiatief Nieuweweg 24 te Wognum. Volgens Scholtens is hierover reeds een jaar overleg met de gemeente en is enige planvorming uitgewerkt. Recentelijk heeft – volgens Scholtens – de gemeente aangegeven niet verder te willen met deze binnenstedelijke locatie. Geadviseerd wordt om de onderbouwing te updaten, daarbij in ieder geval in te gaan op het binnenstedelijk initiatief Nieuweweg 24 te Wognum en te motiveren waarom deze binnenstedelijke locatie niet beschikbaar en/of geschikt is.

Lees ook: Inwoner Wognum wil meer goedkope koopwoningen Bloesemgaerde-Noord,

Rotonde kan komst nieuwe woonwijk niet aan

De Provincie Noord-Holland ziet ook problemen opdoemen met de huidige rotonde in de A.C. de Graafweg, deze is volgens de Provincie niet ingericht op nog meer verkeer. “Onder paragraaf 4.6 ( pagina 22) wordt ingegaan op de effecten van het verkeer op het omliggende netwerk. In een recent contact is aangegeven dat het verkeer naar verwachting ook een extra belasting betekent op de rotonde Nieuweweg/A.C. de Graafweg. Deze rotonde zit naar verwachting nu reeds aan zijn capaciteit. Geadviseerd is om het verkeersrapport van Bloesemgaerde Noord uit te breiden met de effecten op het op de rotonde Nieuweweg/A.C. de Graafweg en het omliggende netwerk (A7),” aldus de Provincie in de brief aan het college van Medemblik.

Intrekken omgevingsvergunning

Tot slot wil de Provincie dat voor het bestemmingsplan Bloesemgaerde-Noord gaat worden vastgesteld eerst de omgevingsvergunning milieu die geldt voor Westeinderweg 2 in Wognum moet worden ingetrokken. Deze plannen heeft de gemeente Medemblik al maar dan pas na het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan. De Provincie wil nu dat deze dus eerst wordt ingetrokken om zo de uitvoerbaarheid van het plan Bloesemgaerde-Noord te kunnen garanderen.

Lees ook: Voortgang woningbouwproject Bloesemgaerde-noord

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl

1 reactie

  1. 24 november 2022

    […] Zienswijze Provincie over nieuwbouwplannen Bloesemgaerde Wognum. ‘Het heeft nogal wat voeten in de… […]