We mogen weer stemmen, twee keer zelfs.

MEDEMBLIK – De Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland worden eens in de vier jaar gehouden, gelijktijdig met de verkiezingen voor de waterschappen. De laatste verkiezingen vonden plaats op 20 maart 2019.

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen kiezen de inwoners van Noord-Holland de leden van de Provinciale Staten. De Provinciale Staten vormen samen met de Gedeputeerde Staten het bestuur van de provincie. De Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de provinciale begroting en het controleren van het beleid van de Gedeputeerde Staten.

In 2019 werden er in Noord-Holland in totaal 55 Statenleden gekozen, verdeeld over 11 politieke partijen. De grootste partij werd Forum voor Democratie met 9 zetels, gevolgd door GroenLinks en VVD met beide 8 zetels. Na de verkiezingen werden er coalitieonderhandelingen gevoerd en werd er een college gevormd bestaande uit GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.

Door interne ruzies viel de fractie van Forum voor Democratie volledig uit elkaar en telt nu nog maar 3 zetels.

Hieronder de uitslag van de verkiezingen in 2019.

Waterschapsverkiezingen

Waterschapsverkiezingen zijn verkiezingen die worden gehouden om de leden van het algemeen bestuur van een waterschap te kiezen. Een waterschap is een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van het water in een bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld een polder of een hele provincie.

De waterschapsverkiezingen vinden eens in de vier jaar plaats, gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen. De laatste waterschapsverkiezingen werden in Nederland gehouden op 20 maart 2019.

Tijdens de waterschapsverkiezingen kunnen inwoners van een waterschap hun stem uitbrengen op de kandidaten van de verschillende politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. De gekozen leden van het algemeen bestuur bepalen het beleid van het waterschap en nemen beslissingen over bijvoorbeeld de waterveiligheid, het beheer van de waterwegen en de waterkwaliteit.

Er zijn in Nederland 21 waterschappen, verdeeld over het hele land. De taken en bevoegdheden van de waterschappen verschillen per regio, afhankelijk van de specifieke waterproblematiek in dat gebied.

Binnenkort zullen de twee stemkaarten bij iedereen die 18 jaar of ouder zijn in de bus vallen. Kieswijzers vindt u hier : Provincie Noord-Holland, en het Hoogheemraadschap.

Loading