VVD wil visie college over hoe zij de woningnood willen oplossen

containerwoningen

MEDEMBLIK – De woningnood in Westfriesland w.o. Medemblik is enorm en alle partijen/betrokkenen zijn het er over eens dat hier wat aan gedaan moet worden.

tom beerepoot
Tom Beerepoot (VVD)

Tom Beerepoot (VVD): ‘Steeds weer krijgen wij te horen dat onze organisatie onvoldoende geëquipeerd is om de problemen adequaat op te pakken.

In dit kader hebben de 4 Westfriese woningcorporaties een brief, gesteund door een flink aantal projectontwikkelaars, naar onder meer de colleges van de Westfriese Gemeenten en de provincie gestuurd waarbij zij met voorstellen komen om een doorbraak in de Westfriese wooncrisis te forceren.

Tom Beerepoot wil daarom ook het volgende weten van het college:

  1. Wat is uw visie met betrekking tot deze voorstellen?2. 
  2. Bent u bereid om de betreffende woningcorporaties uit te nodigen om hun plannen in een commissievergadering te presenteren en toe te lichten?
  3. Bent u bereid om met de raads- en commissieleden over deze voorstellen in debat te gaan?
  4. Zoals de burgemeester van Hoorn terecht opmerkte blijven de Gemeenten primair verantwoordelijk voor woningbouw binnen de eigen grenzen maar het is duidelijk dat er wat moet gebeuren.
  5. Wat gaat onze wethouder daaraan doen en is een uitbreiding van de samenwerking met de overige Westfriese Gemeenten op dit terrein mogelijk? Hoe ziet hij deze en is hij bereid om deze te initiëren?
  6. Hoorn en Medemblik werken in “Woningmakers” al samen. Hoe verloopt de samenwerking tussen projectontwikkelaars, corporaties en Gemeente in “Woningmakers”? Op welke wijze maakt Medemblik hier gebruik van en profiteert zij ervan?
  7. Waarom zijn de overige Westfriese Gemeenten niet aangesloten en hebben Hoorn en Medemblik nog vertrouwen in deze samenwerking?
  8. Voor de “Covid” en “statushouders problematiek” vindt crisisoverleg plaats. Moet er ook crisisoverleg plaatsvinden om de woningnood op te lossen?

Loading