Vingerwijzen naar wie schuldig is aan het floppen van de coalitiebespreking in de gemeenteraad van Medemblik

College

MEDEMBLIK – Lijnrecht stonden de partijen donderdagavond in het gemeentehuis van Medemblik tegenover elkaar tijdens de gemeenteraadsvergadering waar ook het floppen van de coalitiebesprekingen tussen Hart voor Medemblik als winnaar van de verkiezingen (20,3% van de stemmen) en de beoogde coalitiepartners CDA, GemeenteBelangen en D66. 

Niet geheel onverwacht trok Hart voor Medemblik de stekker uit de onderhandelingen omdat deze weigerde haar paradepaardje, het recycletarief, op te geven ondanks dat de overige gesprekspartners tegen het opheffen van het recycletarief zijn. Fractievoorzitter Tjeu Berlijn gaf de drie partijen de schuld van het floppen van de onderhandelingen omdat zij het breekpunt van Hart voor Medemblik onbespreekbaar vonden.

Volgens Luiten Plekker, fractievoorzitter GemeenteBelangen, moet Berlijn de hand in eigen boezem steken, omdat deze weigerde een compromis te sluiten. Ook Geert Mos van D66 liet zich niet al te positief uit over het weglopen van Hart voor Medemblik aan de onderhandelingstafel.  Mos vroeg zich openlijk af wat er met Hart voor Medemblik is gebeurd na de verkiezingen.

Nieuw was dat Hart voor Medemblik na het floppen van de onderhandelingen samen met GemeenteBelangen en de VVD om tafel wilde gaan zitten maar dit werd tegengehouden door GemeenteBelangen die niets zag in een coalitie samen met de VVD. De afgelopen 4 jaar, en zeker de laatste 2 jaren van deze coalitie wist de VVD regelmatig de coalitie op scherp te zetten door zich kritisch over het college uit te laten, iets dat bij Jack Stam van de VVD niet in goede aarde viel en liet weten dat GemeenteBelangen de VVD uitsloot als coalitiepartner.

Volgens burgemeester Frank Streng wordt het tijd dat de gemeenteraad eens alles gaat uitspreken om niet langer de bestuurskracht van Medemblik te ondermijnen.

Loading