Verleende evenementenvergunning, speeltuin grenzend aan de Bangert, Medemblik

MEDEMBLIK – Huttendorp op dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 augustus, 09.30 – 18.00 uur en vrijdag 26 augustus, 09.30 -01.00 uur

verzenddatum: 11-08-2022

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: Externe link: www.medemblik.nl/bezwaar.