Veiligheidsregio lijkt terug te komen op haar plannen om de brandweer te gaan saneren

De brandweerkazerne in Wervershoof straks overbodig?

MEDEMBLIK – Ineens is daar het bericht vanuit de Veiligheidsregio dat de plannen om de brandweer in Noord-Holland Noord verregaande te gaan saneren lang niet definitief is en dat er nog vele aanpassingen mogelijk zijn. Volgens woordvoerster Linda Kat van de Veiligheidsregio zijn de plannen van de Veiligheidsregio niet meer dan een denkrichting waarover gediscussieerd moet gaan worden.

Ondertussen is het moraal onder de brandweervrijwilligers van de posten die het hardst worden getroffen stevig gedaald. Het Management Team van de brandweer heeft in samenspraak met de bestuurlijk portefeuillehouders brandweer 360 een eerste reflectie gegeven op het proces. Ook de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers heeft kennisgenomen van het voorstel. Op basis van dit voorstel heeft de Vakbeweging op 7 juni een zienswijze opgesteld. Deze zienswijze is gebaseerd op de gesprekken die zijn gevoerd met de betrokken brandweermensen, als ook op openbare informatie, vigerende wettelijke kader en actuele ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg op nationaal niveau.

Lees ook:

Brief vakvereniging brandweer vrijwilligers

In een brief, die u hier onder kunt lezen, gaat de vakvereniging brandweer vrijwilligers in over de ontwikkelingen bij de brandweerzorg in Noord-Holland Noord. Bijlage 1 - brief vakvereniging

Loading