De Woonschakel en Zonzo ondertekenen nieuw meerjarencontract. Elk jaar krijgen 500 huurwoningen zonnepanelen

Tegenover deze duurzaamheidsinvesteringen staat geen directe huurverhoging voor de huurders van de Woonschakel.