Steeds minder marktkooplui, in vijf jaar tijd met ruim 10% gedaald

person giving fruit to another

WEST-FRIESLAND – Het gaat niet goed met de markten in Nederland, de afgelopen 5 jaar is het aantal marktkooplieden die hun waren op de markten verkopen met ruim 10% gedaald blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel. Ook is er een verschuiving te zien naar luxere producten zoals voedsel.

Volgens de Kamer van Koophandel waren er in 2017 nog 19.500 marktkooplieden of zoals ze officieel heten, ‘bedrijven in de ambulante handel’ werkzaam op de markten in Nederland. Nu in 2022 zijn van die 19.500 er nog maar 17.589 over en de daling lijkt door te zetten.

Volgens Martie Bleeker van de CVAH, de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, zal de daling zich wel gaan stabiliseren en is de verschuiving van non-food naar food duidelijk zichtbaar. Marktkooplieden in de non-foodsector beëindigen hun bedrijf of wordt door door de volgende generatie omgebouwd naar food en dan voor gezond en vers voedsel.

Maar ook de coronacrisis van 2020 en 2021 heeft er hard ingehakt bij de marktkooplieden. Vooral parttimers hebben het bijltje erbij neergegooid en zijn gestopt. Maar, zegt Bleeker, de kreet dat vroeger je gulden een daalder waard was ligt alweer ver achter ons. Waar voorheen de kopers naar de markt kwamen om grote hoeveelheden in te slaan is het nu vooral kwaliteit waar de klant voor gaat volgens Bleeker.

Loading