Share

Rioolheffing in 2023 stijgt naar boven de 200 euro

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik wil in 2023 de rioolheffing verhogen van € 199,57 in 2022 naar € 205,56 in 2023, een verhoging met bijna 6 euro. Bedrijfspanden en panden die niet als woning dienen gaan iets ook meer betalen, al is de heffing zelf lager maar door de hogere WOZ zal er toch dieper in de knip moeten worden getast. In 2022 betaalden zij 0,0750% van de Woz-waarde, deze daalt in 2023 naar 0,0744% van de Woz-waarde met als minimum € 116,11 en als maximale aanslag € 1.446,86.

De belasting mag in twee gelijke termijnen worden betaald. Er kan kwijtschelding worden verleend tot maximaal 100% van de aanslag waarbij 100% van de normbedragen voor bestaanskosten wordt gehanteerd.

De rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die wordt geheven om het beheer en het behoud van de riolering te bekostigen. Een goed rioolstelsel is van belang voor de volksgezondheid en het milieu. Uit de inkomsten van de rioolheffing betaalt de gemeente ook de maatregelen die moeten worden genomen om hemelwater (regenwater) te verwerken en grondwater op peil te houden.

De gebruikersbelasting wordt berekend op basis van uw watergebruik of wordt opgelegd per perceel (woning, bedrijfspand of grond). Dit verschilt per gemeente. Klik op uw gemeente voor meer informatie over uw situatie.

De gemeenteraad moet nog haar fiat geven over het voorstel

Totaal aantal keren gelezen: 65 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 3 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen