Share

Retailplan MEVO Medemblik: ‘Op naar een belevingsvolle & gastvrije winkelervaring’

MEDEMBLIK – Met die slogan wil de Medemblikse middenstand de bezoekers naar het centrum van de stad Medemblik trekken. In 2025 moet het centrum van Medemblik het kloppend hart zijn van de gemeente Medemblik, daar waar bezoekers in een sfeer,- en belevingsvolle omgeving kan winkelen. Waar gastvrijheid centraal staat en waar je efficiënt je boodschappen kan doen ook als het gaat om de niet dagelijkse producten.

Maar ook waar men elkaar kan ontmoeten, kan genieten van een hapje en drankje en dat allemaal in een nautische en historische ambiance met een eigen lokale karakter. Deze mix van functies en goede bereikbaarheid is volgens de MEVO juist het aantrekkelijke voor actieve Westfriezen en toeristen waar het gaat om het stadscentrum van Medemblik.

Inspraak in de centrumvisie Medemblik

Maar om dit alles in 2025 te kunnen realiseren wil de MEVO mee kunnen praten over de invulling van de centrumvisie Medemblik die gemeente Medemblik aan het opzetten is. Naar aanleiding van de opdracht die de Gemeente Medemblik heeft gegeven aan Cityworks om met een centrumvisie voor de kern Medemblik te komen heeft de MEVO het Retailplan MEVO opgesteld. De sterke toename van het aantal leegstaande winkelpanden vormden de aanleiding tot het opstellen van dit plan. En bevat ook direct een uitgewerkte belevingsagenda voor het stadscentrum van Medemblik t/m 2025.

Goed parkeerbeleid is van groot belang

De MEVO vindt goed parkeerbeleid van groot belang. Hiermee bedoelt zij gratis goede en voldoende parkeerfaciliteiten, waarbij een parkeeroplossing wordt geboden aan ieder type automobilist-bezoeker van het centrum. Omdat MEVO belang hecht aan duurzaamheid, wordt hieronder ook de aanwezigheid van voldoende laadpalen verstaan.

De MEVO wil ook een actief betrokken rol als het gaat om de invulling van leegstand. Door het winkelaanbod kwalitatief te versterken, wil zij de aantrekkingskracht op inwoners en (dag)toeristen vergroten en het winkelgebied meer afwijkend positioneren. Een pro- actieve houding bij de invulling van de huidige leegstand biedt kansen tot het realiseren van deze kwaliteitsslag. De MEVO schrijft in haar retailplan dat zij het belang van een compact centrum onderschrijft, en ziet het als mogelijke denkrichting. Immers: beter een sfeervol en krachtig compact winkelgebied dan een centrum met veel leegstand en verpaupering. MEVO wenst een adviserende rol bij zowel de formulering van het kernwinkelgebied als tijdens de daadwerkelijke transitie naar een compact centrum.

De MEVO gelooft ook dat er middels collectieve digitale marketing en een loyaliteitssysteem belangrijke data verzameld kunnen worden, waarmee je als winkelgebied de klant nóg beter kunt leren kennen. Met een gezamenlijk loyaliteitsprogramma worden trouwe klanten gecreëerd, die vervolgens geprikkeld worden om via meerdere kanalen aankopen te doen.

Inzet ‘Centrumgroep’

De MEVO gelooft in de kracht van een duidelijke propositie. Daarom vertaalt de MEVO de door toeristische marketing ingezette verhaallijnen en thema’s door naar haar belevingsagenda. Ook wil MEVO nader verkennen hoe de samenwerking met toeristische marketing kan worden uitgediept met synergie als doel. Aandachtspunten zijn hierbij de eigen identiteit als winkelgebied en het merk ‘Winkelen in Medemblik’.

De MEVO streeft naar het verbeteren van de verbinding met Agriport A7 en andere grote bedrijven in de regio. Dit doen we enerzijds zelf – d.m.v. het opzetten van collectieve acties en services -, anderzijds door hiervoor de nieuwe Centrumgroep als ‘vehikel’ te gebruiken.

Totaal aantal keren gelezen: 55 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen