Provincie gaat kruispunt Agriport-N239 aanpakken, doorstroming moet beter worden

MEDEMBLIK/MIDDENMEER – Het bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer trekt veel verkeer van en naar de A7. Voor de veiligheid en de doorstroming van dat verkeer zijn aanpassingen noodzakelijk aan de kruising Agriport-N239 en de kruisingen van de N239 met de op- en afritten van de A7.

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Royal Haskoning/DHV (RHDHV) onderzocht welke aanpassingen nodig zijn. Deze ‘studie’ moet nog verder technisch uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp.

Lees ook: Kruising N239 Agriport kan niet veel meer verkeer verwerken, komst nieuwbouwwijk Molenblik nog onzeker.

Kruising Agriport-N239

Het betreft een grootschalige reconstructie van deze kruising. Er komen meer rijstroken en de opstelvakken om af te slaan naar Agriport worden langer. Vanwege de ligging van de Westfriese Omringdijk ten noorden van de N239, worden de uitbreidingen aan de zuidzijde van de weg gerealiseerd. De toegang naar het bedrijventerrein wordt verbreed, wat betekent dat de coupure in de dijk vergroot wordt. Voor de fietsers komt er een oversteek over de N239, die van het autoverkeer gescheiden is. Dat komt de verkeersveiligheid zeer ten goede.

Lees ook: Agriport blijft enorme trekker voor bedrijven, november start bouw 144 bedrijfsunits

Kruisingen N239 met de op- en afritten van de A7

De opstelstroken aan het einde van de afritten van de A7 naar de N239 worden verbreed en van een extra strook voorzien. Dat geldt voor zowel voor de opstelstrook komende vanuit de richting Amsterdam als vanuit  de richting Middenmeer. Daardoor ontstaat er meer opstelruimte, waardoor uitvoegend verkeer niet ophoopt op de A7. Ook de opritten van de N239 naar de A7 worden aangepast. Op de N239 wordt extra opstelruimte gerealiseerd om de snelweg op te kunnen en er komen verkeerslichten om het verkeer goed af te wikkelen van en naar de snelweg.

Planning

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Royal Haskoning/DHV onderzocht welke aanpassingen nodig zijn. Deze ‘studie’ wordt nu verder uitgewerkt tot een technisch projectplan. Op basis van dat plan wordt het project aanbesteed aan een aannemer. Naar verwachtingen starten de werkzaamheden eind 2024, begin 2025. Zie ook het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI), waarin dit project vermeld staat onder nr. N239-03.

Loading