Ontwikkelcombinatie de Zeehoek wil voor 7.600.000,- euro nieuw zwembad bouwen

de zeehoek

WERVERSHOOF – Samen met De Windgroep wil ontwikkelcombinatie de Zeehoek een nieuw zwembad gaan bouwen in Wervershoof. Daarnaast heeft de ontwikkelcombinatie De Zeehoek een plan ontwikkeld voor het Zeehoekterrein in Wervershoof. Het plan voorziet in de realisatie van 77 woningen voor diverse doelgroepen, 13 Tiny Houses en een nieuw zwembad met parkeervoorziening, sloop van het oude zwembad en realisatie van een groen wandelgebied.H
Het college heeft de plannen bekeken en besproken en is van mening dat de Zeehoek mogelijk een aantrekkelijke en maatschappelijk relevante locatie is voor de ontwikkeling van woningbouw al dan niet in combinatie met een zwembad. Maar ook dat de ontwikkelcombinatie een interessant voorstel heeft neergelegd voor de Zeehoek. Het echter vanuit het grondbeleid van de gemeente en op basis van wetgeving (staatssteun, aanbestedingsrecht en gelijkheidsbeginsel) niet mogelijk is om op dit aanbod in te gaan.o De gemeente marktpartijen op basis van een transparant en ordentelijke selectieprocedure in de gelegenheid moet stellen mee te dingen.
Het college is daarom van plan om een voorstel aan de gemeenteraad voor te breiden om een aantal scenario’s te onderzoeken, waaronder een onafhankelijke taxatie, met betrekking tot de herontwikkeling van de Zeehoek al dan niet in samenhang met de realisatie van een nieuw zwembad. Maar ook om te onderzoeken of de Zeehoek en de Tegel gefaseerd en in samenhang ontwikkeld en gerealiseerd kunnen worden. Het college zal hiervoor in overleg gaan met de provincie.
Het college laat in een brief aan de gemeenteraad weten dit plan toe te voegen aan de projecten in 2022.

Loading