Ondermijning in Medemblik: ‘We treden er hard tegenop’

MEDEMBLIK – In heel Nederland neemt de strijd tegen de onderwereld toe, speciale teams worden gevormd om te infiltreren in criminele bendes, banken moeten verdachte transacties melden en gemeenten doen regelmatig invallen in bedrijfspanden op zoek naar mogelijke betrokkenheid bij criminele zaken. Om de verweving van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan wordt er hard opgetreden tegen ondermijning

Medemblik heeft de laatste weken ook diverse van dit soort onderzoeken gehouden waarbij telkens drugsgerelateerde zaken werden aangetroffen in bedrijfspanden. Deze panden werden daarop voor minimaal 3 maanden gesloten door de burgemeester.

Waarnemend burgemeester Dennis Straat van de gemeente Medemblik: “We hebben verschillende manieren om ondermijning tegen te gaan. Denk hierbij aan het sluiten van panden op de grond van de wet Damocles en het uitvoeren van integrale controles op bedrijventerreinen en het buitengebied. Om ondermijning tegen te gaan werken we samen met ketenpartners zoals het Regionaal Informatie­ en Expertise Centrum (RIEC) Noord-­Holland Noord en de politie en blijven onderzoeken op welke gebieden we samen barrières kunnen opwerpen.

Daarnaast versterken we de weerbaarheid van onze inwoners, ondernemers en eigen organisatie. Lokale regelgeving scherpen we aan, zoals (Bibob)beleidsregels of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waar dit een positief effect kan hebben op het tegengaan van ondermijning,” gaat de burgemeester verder.

Handvatten om op te treden tegen criminele bendes

De burgemeester heeft verschillende instrumenten (handvatten) die hij kan inzetten. De wet Bibob is daar één van. Hiernaast kun je denken het sluiten van een drugspand op basis van de Opiumwet. De APV biedt ook mogelijkheden, zoals het intrekken/weigeren van een exploitatievergunning. 

Burgemeester Dennis Straat: “We schatten dat we de afgelopen 10 jaar ongeveer 10 keer een grote interventie hebben gepleegd, waaronder sluitingen van panden/percelen vanwege drugs en andere ondermijnende criminaliteit. Hiernaast zijn de afgelopen 2 jaar regelmatig controles uitgevoerd in het kader van ondermijning. 

Lees ook:

Loading