OFM wil onderzoek of de verkoop van de havens lucratief is voor Medemblik.

MEDEMBLIK – Dit schrijft de Ondernemers Federatie Medemblik als reactie over het concept coalitieakkoord in een brief aan de gemeenteraad van Medemblik. Met de verkoop van de havens komt er geld beschikbaar dat dan weer in projecten binnen de gemeente Medemblik geïnvesteerd kan worden .  De OFM is blij dat de nieuwe coalitie er in is geslaagd om tot een concept coalitieakkoord te komen en dat de inwoners van de gemeente Medemblik en ondernemers van de gemeente Medemblik de mogelijkheid krijgen om van gedachten te wisselen over het akkoord (zaterdag 25 juni in het gemeentehuis in Wognum. red. )

Frits Meester

Frits Meester, voorzitter van de OFM, wijst de coalitiepartners op eerder communicatie met de gemeenteraad van Medemblik waar de OFM onder het motto “Ondernemen moet in Medemblik weer ‘blikvanger’ worden’ dat ook gepubliceerd is in het magazine Samen één West-Friesland. Meester drukt de nieuwe coalitie dan ook op het hart om duidelijke en heldere afspraken te maken en dat het resultaat taakstellend en haalbaar is..

Vooral de financiële positie van de gemeente Medemblik, die niet rooskleurig is, baart ook de OFM zorgen en steunt daarom ook de coalitie om uitgaven te prioriteren to er weer ‘zwarte cijfers’ worden geschreven. Wel denkt de OFM dat er budget neutraal investeringen gedaan kunnen worden voor ondernemers en inwoners waarvan bewijsbaar is dat deze binnen de coalitietermijn terugverdiend kunnen worden. Wel geeft de OFM de coalitie het advies om creatief te blijven kijken naar de inkomsten en uitgaven waarbij het afstoten van niet noodzakelijk bezit een optie is.. Maar ook roept de OFM de nieuwe coalitie op om belastingverhogingen te voorkomen, ten zij het echt niet anders kan.

Maar mocht dit onverhoopt niet lukken dan, schrijft Frits Meester, dan kan de gemeente Medemblik de status Artikel 12 aanvragen. De provincie zegt hierover: “Heeft een gemeente over lange tijd grote financiële tekorten op de begroting? Dan kan die gemeente om extra geld uit het gemeentefonds vragen. De gemeente levert haar financiële zelfstandigheid voor een deel in en krijgt een zogenoemde Artikel 12-status.“  Hiermee kan de gemeente Medemblik haar financiële situatie weer goed op de rit krijgen.

Frits Meester geeft de nieuwe coalitie ook nog een aantal pijlers mee waarvan de belangrijkste toch wel het accommodatiebeleid en het huisvestingsplan voor arbeidsmigranten is. Meester zegt over het accommodatiebeleid: ‘Advies is om op het gebied van accommodatiebeleid en huisvestingsplan scholen voor 2 jaar alleen noodzakelijk onderhoud doen in prioriteitsvolgorde, totdat de financiën anders toelaten. Zet de capaciteit van de hierbij betrokken ambtenaren elders in, durf keuzes te maken.’ Over het huisvestingsplan voor arbeidsmigranten is Meester duidelijk, die wijst de coalitie op het plan “Groenwijk voor flexibele arbeidsmigranten”, waardoor in de woonkernen weer huizen vrij gaan komen voor starters en andere inwoners van de gemeente Medemblik. Daarbij moet worden gedacht aan tijdelijke huisvesting, korter dan 25 jaar, waardoor de trajecten sneller kunnen en pieken in behoefte kunnen worden opgevangen.

Volgens Frits Meester is de samenwerking tussen de OFM en de gemeente is belangrijk, dit is de link voor jullie met alle ondernemersverenigingen in Medemblik. Positief dat jullie ook inzetten op een goede samenwerking en betrokkenheid van de ondernemers. ‘Samen bereiken we meer!‘ De wisselwerking tussen de ondernemers via de OFM, de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en de gemeente, met daarnaast de regionale samenwerking in het Pact, speelt ook een belangrijke rol om economische doelen te bereiken voor Medemblik. Onderwerpen hiervoor zijn bijv. de uitbreiding van bedrijventerreinen, verduurzaming, Parkmanagement, infrastructuur, etc.

Tenslotte wijst Meester de nieuwe coalitie erop dat in de komende 4 jaar er meer aandacht moet komen voor verkeersveiligheid en doorstroming van verkeer van en naar bedrijventerreinen in de gemeente Medemblik.

 

Loading