Noodkreet huisartsen Abbekerk/Twisk over huisvesting praktijk Abbekerk

MEDEMBLIK – Landelijk neemt het tekort aan huisartsen verder toe, zo ook in West-Friesland en waar ook het huisartsenpraktijk Abbekerk/Twisk in de toekomst mee te maken gaat krijgen. Daarom trekken de huisartsen van deze praktijk aan de bel bij de gemeente Medemblik. Éen van de huisartsen heeft al eerder laten weten zich grote zorgen te maken over de opvolging na het met pensioen gaan van deze huisarts.

In een brief aan de gemeenteraad en college van Medemblik schrijft de huisarts: “De nieuwbouw/vernieuwbouw van het dorpshuis in Abbekerk was steeds een item om te komen tot een goede toekomstbestendige huisartsenvoorziening. Helaas heeft dit alles niet tot een oplossing geleid.Op 25 juni j.l. heb ik met een aantal van u hierover gesproken tijdens de presentatie van het coalitieakkoord.

Niet alleen bij dit gesprek maar ook tijdens andere gesprekken heeft de huisarts meerdere malen aangegeven dat het behoud van voldoende huisartsen in West-Friesland van groot belang is, maar ook een goede huisvesting een noodzaak is om een praktijk te kunnen runnen. De huisarts is van mening dat de gemeenten in West-Friesland zoals de gemeente Medemblik haar verantwoordelijkheid moet nemen samen met de zorgverzekeraars en de overige regionale huisartsen.

De huisarts gaat in 2024 met pensioen en kan wel melden dat twee collega huisartsen de praktijk gaan voortzetten maar dat tijdens de verkennende gesprekken en de adviezen over de haalbaarheid die de twee huisartsen hebben ingewonnen over de huisvesting in Abbekerk bleek dat deze onvoldoende adequate is terwijl dit bij de overname wel van cruciaal belang is.

Aankomende 15 september wordt in de raadscommissie wederom gesproken over het bestemmingsplan woningbouw, de huisarts wil dan ook dat tijdens deze commissievergadering de urgentie voor een oplossing voor de huisvesting van de huisartsenpraktijk ook op de agenda wordt geplaatst om de huisvestingsproblemen op te lossen.

Loading

One thought on “Noodkreet huisartsen Abbekerk/Twisk over huisvesting praktijk Abbekerk

  1. Medemblik Praat | Terugkijken naar de commissievergadering over het dorpshuis in Abbekerk 24 december 2022 at 07:57

    […] Lees ook: Noodkreet huisartsen Abbekerk/Twisk over huisvesting praktijk Abbekerk […]

Comments are closed.