Nieuwbouwwoningen in de toekomst niet meer van beton maar van hout

MEDEMBLIK – Nu nog niet direct maar over niet al te lange tijd zullen nieuwbouwwoningen veelal uit hout gaan bestaan en steeds minder uit steen en beton. De bouwsector wil meer duidelijkheid krijgen over de effecten die bouwmaterialen hebben op de opwarming van de aarde. Het is daarom nodig een level playing field te creëren in de beoordeling van bouwmaterialen. Dat kan door de Milieu Prestatie voor Gebouwen (MPG) normen en berekenmethodiek aan te passen.

Jan van der Doelen van ING: ‘Sinds de jaren dertig is het aandeel hout in woningen gedaald van 30 procent naar nu amper 10 procent. Maar inmiddels lijkt Nederland hout als basisbouwmateriaal voor een woning weer te omarmen. Bouwen met hout is in opkomst. Hout is namelijk goed industrieel te bewerken en het slaat CO2 op, in plaats van dat er CO2 vrij komt bij de productie zoals bij beton wel het geval is. Ter illustratie: één houten woning slaat ongeveer de jaarlijkse CO2-uitstoot op van de Cv-ketels van acht huishoudens.

Houtbouw zal meer bepalend gaan worden

Naast het gebruik van hout blijft ook voldoende ruimte bestaan voor het gebruik van traditionele materialen als beton, cement en bakstenen vanwege de grote vraag naar woningen. Maar om de milieuwinst van houtbouw niet te ondermijnen is het wel zaak dat door de beton- en cementindustrie stevig wordt doorontwikkeld op CO2-neutraal beton, cement en baksteen. Uiteindelijk zullen houten huizen meer bepalend gaan worden in het straatbeeld van Nederlandse nieuwbouwwijken.

één houten woning slaat ongeveer de jaarlijkse CO2-uitstoot op van de Cv-ketels van acht huishoudens

Jan van der Doelen(INGO

Houtbouw is nog wel duurder (naar schatting 5 tot 10 procent) dan bouwen met traditionele materialen. ‘Toch is de verwachting dat hout de komende jaren een steeds concurrerender bouwmateriaal zal gaan worden door schaalvoordelen en hogere CO2-heffingen op beton en bakstenen. Hout maakt goede kans de ‘elektrische auto van de woningbouw’ te worden. Niettemin blijft het gebruik van traditionele materialen noodzakelijk om de bouwambitie van 100.000 woningen per jaar te kunnen verwezenlijken,’ aldus Van der Doelen

Loading