Mensen met een beschutte werkplek kunnen straks sneller overstappen naar werkplek met minder ondersteuning

MEDEMBLIK – Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken naar een baan met minder ondersteuning, kan dat binnenkort moeiteloos doen. Minister Schouten maakte afgelopen bekend de overstap te versimpelen door een aanpassing van het Besluit advisering beschut werk vrij te geven voor een zogenoemde internetconsultatie.

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms veel begeleiding of een aanpassing van de werkplek nodig. Voor hen is beschut werk beschikbaar. Doorstroming naar een baan binnen de Banenafspraak kan nu alleen na een inhoudelijke beoordeling door het UWV. Per 1 juli 2023 vervalt dit. Minister Carola Schouten voor Participatie schrapt de beoordeling en maakt het voor hen die willen en kunnen makkelijker om direct over te stappen. 

Wanneer iemand van beschut werk de stap zet naar een baan binnen de Banenafspraak of zelfs een baan zonder begeleiding maar dit toch niet past, is het even gemakkelijk om weer terug te stappen naar beschut werk. Ook dan verdwijnt de inhoudelijke beoordeling. Het belangrijkste is, stelt minister Schouten in haar wijzigingsbesluit, dat mensen zo weinig mogelijk drempels ervaren. Niet alleen voor mensen met een arbeidsbeperking is dit zeer welkom. Ook voor de uitvoering verlicht gemakkelijker overstappen de werkdruk.

Loading