Share

Medemblik verhoogt hondenbelasting met soms meerdere euro’s tegelijk

MEDEMBLIK – Het college van Medemblik heeft in haar herfstnota een verhoging van de hondenbelasting opgenomen. Hondenbelasting is een directe belasting die wordt geheven voor het houden van een hond binnen de gemeente Medemblik.

De hondenbelasting voor 1 hond gaat van € 57,22 in 2022 naar € 58,94 in 2023. Voor een tweede hond gaat de hondenbelasting van € 114,33 in 2022 naar € 117,76 in 2023, en voor elke volgende hond boven het aantal van twee gaat de hondenbelasting van € 181,95 in 2022 naar € 187,41 in 2023. Voor het hebben van een kennel gaat de hondenbelasting van € 353,93 in 2022 naar € 364,00 in 2023.

De belasting wordt niet geheven voor honden die:

  1. verblijven bij een opleider om te worden opgeleid tot blindengeleidehond of assistentiehond voor gehandicapten
  2. zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind persoon gehouden worden
  3. zijn opgeleid tot en dienen als assistentiehond en in hoofdzaak als zodanig door een gehandicapt persoon worden gehouden
  4. verblijven in een hondenasiel
  5. uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting
  6. jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij samen met de moederhond worden gehouden
  7. waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma afgegeven door de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging, mits de houder zich verbindt zijn hond met een begeleider, aan wiens bevelen de hond gehoorzaamt, op aanvraag aan de politie ter beschikking te stellen
  8. uitsluitend voor de duur van maximaal 2 maanden worden opgevangen voordat zij definitief ter adoptie worden overgedragen. Hierbij bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel

Om voor vrijstelling in aanmerking te komen moet er een bewijsstuk worden overlegt waaruit blijkt dat de hond tot één van deze categorieën behoort.

De gemeenteraad moet nog haar fiat geven over het voorstel om de hondenbelasting te verhogen in 2023.

Totaal aantal keren gelezen: 94 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen