Medemblik: “Graven Opperdoes geruimd na schriftelijke toestemming rechthebbenden”

begraafplaats 1

OPPERDOES – Het heeft nogal wat teweeg gebracht in Opperdoes toen bleek dat op de openbare begraafplaats en bij de kerk graven waren geruimd en de nabestaanden hier niets vanaf wisten. Nu blijkt uit een reactie van de gemeente Medemblik op vragen van Claudia Selders-Kroezen dat op de algemene begraafplaats aan de Almersdorperweg recent 6 van de ruim 550 graven zijn verwijderd nadat de rechthebbenden hier schriftelijk afstand van hebben gedaan.

Ook op de begraafplaats bij de kerk zijn 5 monumenten verwijderd waarvan de rechthebbenden schriftelijk afstand hebben gedaan of waar de rechten van waren verlopen. Dit kan volgens de gemeente zijn nadat de rechthebbende van het graf is overleden en er niet binnen een jaar zich een nieuwe rechthebbende voor het graf zich meld bij de gemeente Medemblik.

Lees ook: CDA Medemblik wil opheldering over weghalen grafmonumenten begraafplaatsen Opperdoes

In een reactie op de vragen van het CDA schrijft de gemeente Medemblik: “Een aantal monumenten is verplaatst naar de zijkant van de begraafplaats, nadat deze als zijnde historisch zijn aangemerkt. De verwijderde monumenten zijn opgeslagen.

De beheerder van de begraafplaats heeft op 28 april ter plaatste overleg gevoerd met de briefschrijfster. Het monument van haar grootouders wordt teruggeplaatst en is daarmee 1 van de historische monumenten. Het grafmonument van de grootouders van haar man stond gewoon nog op de begraafplaats. Er is weer wederzijds begrip.

Dat de grafmonumenten niet direct zijn afgevoerd komt omdat de beheerder van de begraafplaats zelf niet de middelen heeft om dit uit te voeren en een beroep moet doen op een externe partij. De gemeente Medemblik kiest ervoor om de monumenten een jaar op te slaan voor ze definitief worden verwijderd, dit voor het geval een rechthebbende spijt krijgt en het monument wil komen ophalen of terug wil laten plaatsen.

Kerkhof Opperdoes opnieuw ingericht

Het kerkhof bij de dorpskerk in Opperdoes is door de gemeente Medemblik opnieuw ingericht. Op het kerkhof stonden nog maar een gering aantal monumenten. Rechthebbenden van een aantal monumenten die  schriftelijk afstand hebben gedaan van de monumenten of waarvan de rechten zijn verlopen zijn door de gemeente weggehaald.

Dit kan zijn doordat zich binnen een jaar geen nieuwe rechthebbende heeft gemeld die verantwoordelijk is voor het graf. Een aantal monumenten is als historisch aangemerkt en verplaatst langs het hek van de begraafplaats. Dit om het karakter van de begraafplaats te behouden. Er wordt nimmer een grafmonument op de begraafplaatsen verwijderd zonder dat er afstand is gedaan door de rechthebbende. Juist om onrust te voorkomen. Er is voor een herinrichting gekozen om de begraafplaats beter te kunnen onderhouden en er een aantal monumenten in verval zijn geraakt. Een en ander is in overleg gegaan met het kerkbestuur.” aldus de gemeente Medemblik

Loading