Landbouwvoertuigen op deel van N240 kan veel problemen oplossen zegt Claudia Selder-Kroezen van het CDA

Het kruispunt van de N240 met de N239.

OPPERDOES – Omdat het maar niet opschiet met de rotonde van de N239 met de N240 komt het college van Medemblik met een suggestie richting de provincie om landbouwverkeer tijdelijk op een deel van de N239 toe te laten om zo het probleem voor Opperdoes deels op te lossen tot de rotonde en het doortrekken van de parallelweg met de Markerwaardweg een feit is.

Claudia Selders-Kroezen

Claudia Selders-Kroezen is al langere tijd bezig met het probleem waar veel inwoners van Opperdoes mee kampen, het zware verkeer dat door het dorp raast en veel overlast en schade veroorzaak aan bewoners en woningen. In een brief aan het college schrijf Selders-Kroezen: ‘Toestaan van landbouwverkeer op (een deel van) de N239 is inderdaad een tijdelijke verbetering maar het lost het probleem wat ontstaat door het ontbreken van een parallelweg op de laatste twee kilometer naast de N240 niet geheel op. Hetgeen waar diverse politieke partijen, LTO Noord en de dorpsraad Opperdoes steeds om verzoeken: het doortrekken van die parallelweg naast de N240. Een project wat de laatste jaren in de zgn. iMPI gewijzigd is van fase; uit de beantwoording van onze vragen van 18 mei 2018 blijkt bijvoorbeeld dat de plannen al heel concreet waren.’

Selders-Kroezen wil dan nu ook van het college weten of het college nog voornemens heeft om samen met LTO-Noord, Cumela en de dorpsraad van Opperdoes een brief richting de Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten van Noord-Holland te sturen. Maar ook als een gezamenlijke brief nog aan de orde is het toestaan van landbouwverkeer op de laatste 2 kilometer van de N240 tot aan de kruising met de N239 toegevoegd kan worden, als tijdelijke oplossing tot de verlening van de parallelweg een feit is.