Komst vluchtelingen Oekraïne prima zegt de dorpsraad Andijk, maar niet op deze manier

ANDIJK – ‘In het centrum van Andijk zijn grote veranderingen op handen, die invloed hebben op het wonen en de toekomstige zorg van Andijkers,‘ schrijft de dorpsraad Andijk in een brief aan het college van Medemblik. ‘Het gaat dan grofweg om het gebied Kleingouw, Middenweg en Sorghvlietlaan; Het gebied bij het oude gemeentehuis en de supermarkt.’

Ouderen en jongeren in de knel

Door de komst van vluchtelingen uit de Oekraïne naar Andijk komen volgens de dorpsraad de ouderen en jongeren in de knel te zitten. ‘Voor de noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen wordt minstens een halfjaar gerekend maar het is niet ondenkbaar dat dit veel langer zal gaan duren in de praktijk.’ Maar, gaat de dorpsraad verder in de brief: ‘Grosso modo betekent dit niet alleen dat het nijpend tekort aan woningen voor ouderen voor langere tijd blijft aanhouden en dat het voor een groot deel ongewis is wanneer de eerste paal in de grond wordt geslagen, maar ook dat de doorstroming van de woningen in Andijk door dit alles wordt belemmerd.

Lees ook: Na Opperdoes krijgt Andijk nu ook Oekraïense vluchtelingen

Jongeren bijvoorbeeld, moeten gaan uitwijken naar andere plaatsen of moeten noodgedwongen langer in het ouderlijk huis verblijven dan wenselijk is. Maar vooral ook omdat het voor ouderen schrijnend kan worden, daar er voor hen nagenoeg geen adequate/ passende woningen zijn. Daarmee ook mogelijke zorg hen wordt onthouden, omdat ook de thuiszorg momenteel moeilijke tijden ervaart met voldoende personeel.’

Lees ook: Informatieavond opvang Oekraïense vluchtelingen Andijk

De dorpsraad Andijk tot de conclusie dat dit voor haar onaanvaardbaar is, en roept het college én de gemeenteraad van Medemblik dan ook op om alles in het werk te stellen, en desnoods voorrang te verlenen, om zo snel mogelijk tot de realisatie van de nieuwbouwwoningen op het voormalige Asoniaterrein te komen waar ruim 80 woningen in de planning staan om te gaan worden gebouwd, waaronder sociale huur en goedkope koopwoningen.

Lees ook: 128 gegadigden voor 80 nieuwbouwwoningen Andijk

Volgens de dorpsraad kan op deze manier het college van Medemblik besluiten de opvang van vluchtelingen uit de Oekraíne in het oude Sorghvliet te beëindigen zodra er sprake is van een teruglopend aantal vluchtelingen. Het gebouw kan dan geschikt worden gemaakt voor het huisvesten van ouderen. Maar omdat volgens de dorpsraad het volgens haar onaanvaardbaar is dat ouderen nog langer moeten wachten op een adequate huisvesting moet het college besluiten om niet langer dan een half jaar onderdak te bieden aan vluchtelingen in sorghvliet.

Loading