Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer Hauwert 22, Hauwert

gemeentehuis

HAUWERT – Burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende melding is ontvangen:

L.C.W. Vriend, Hauwert 22 (1691EG) in Hauwert, het uitbreiden van het bedrijf met het realiseren van een overdekte wasplaats voor het wassen van werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast.

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu.

Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Loading