Huishoudens met een inkomen tot 120% van het bijstandsnorm krijgen ook dit jaar 1300 euro energietoeslag

gas

MEDEMBLIK – Ook dit jaar krijgen huishoudens in de gemeente Medemblik die een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm een energietoeslag van 1300 euro. Deze regeling werd in 2022 ingesteld om de mensen die op bijstandsniveau en net daarboven tegemoet te komen in de explosief gestegen energielasten. Op Prinsjesdag afgelopen jaar werd duidelijk dat deze regeling ook in 2023 zal worden voortgezet.

In de gemeente Medemblik hebben ruim 1400 huishoudens die recht hadden op de energietoeslag in 2022 ontvangen, en met de huidige toekenningspercentage dan zullen ruim 1700 huishoudens hier gebruik van gaan maken. Wel, zegt de gemeente Medemblik, dat bij de behandeling van de aanvragen dat het aantal afwijzingen structureel zal toen nemen waardoor het lastig is om het uiteindelijke aantal toekenningen lastig te maken is

Lees ook: Pas op, trap er niet in. Er zijn nepmails en sms’jes over energietoeslag in omloop

Energietoeslag 2023

Het Rijk heeft inmiddels informatie over de energietoeslag 2023 naar buiten gebracht. Voor het uitvoeren van de energietoeslag 2023 is een wetswijziging van de Participatiewet noodzakelijk. Zonder deze aanpassing bestaat de energietoeslag 2023 niet en is er geen grondslag voor toekenning van deze regeling. De wetswijziging is aangekondigd voor juni van dit jaar. Gemeenten mogen niet vooruit lopen op deze aanpassing (https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/energietoeslag-2023-naar-verwachting-vanaf-juni-uitgekeerd). Na doorvoeren van de wetswijziging (waarschijnlijk juni 2023) kan worden gestart met het uitvoeren van de energietoeslag 2023.

In de motie ‘Uitbetaling energietoeslag in 2023 in termijnen’ gaf de gemeenteraad van Medemblik het college de opdracht om de beschikbaar gestelde middelen van het Rijk voor de energietoeslag 2023 in te zetten. De energietoeslag 2023 van € 1.300 zal na de wetswijziging conform de wens van de raad periodiek, in maandelijkse termijnen, worden uitgekeerd.

Energiearmoede Energieadviseurs

Om energiearmoede te voorkomen heeft de gemeente Medemblik energieadviseurs ingezet. Deze energieadviseurs geven inwoners advies en helpen bij het installeren van energiebesparende maatregelen. Inwoners die de energietoeslag 2022 kregen, hebben hier een brief over ontvangen van de gemeente Medemblik. Inmiddels hebben 95 inwoners zich aangemeld voor een energieadvies. Het project loopt door tot begin 2023, zodat ook inwoners die nog geen toeslag ontvingen een adviesgesprek aan kunnen vragen.

Bredere aanpak energiearmoede

Een bredere aanpak van de energiearmoede wordt voorbereid. In de aanpak staat het adviseren van inwoners over energiebesparing centraal met concrete maatregelen.

Loading