Huisbaas gaat overleggen met huurders die overlast veroorzaken

OPPERDOES – Een huisbaas gaat overleggen met twee vrouwelijke huurders, die volgens hem grote overlast veroorzaken in hun straat in Opperdoes. Dat is de voorlopige uitkomst van een kort geding, dat de huisbaas tegen de vrouwen had aangespannen. Hij wil de huurovereenkomst van de woning aan het Noorderpad opzeggen.

De rechter drong woensdag aan op overleg en de partijen hebben aangegeven dat ze zich hiervoor willen inspannen samen met hun advocaten. Woensdag 20 juli moet duidelijk zijn of ze tot een akkoord kunnen komen. Zo niet, dan doet de rechter alsnog uitspraak over het ontbinden van het huurcontract.

Volgens de advocaat van de huisbaas zorgen de vrouwen voor zeer ernstige en structurele overlast. ,,Er is spraken van treiteren, pesten van omwonenden, geluidsoverlast, uitdagen, uitlokken en het verspreiden van leugens.” De dames zouden valse aangiftes doen en buren bespieden met camera’s. ,,Hoe ze de verhuurder benaderen is ronduit schandalig en gaat alle perken te buiten”, aldus de raadsvrouw.

Ook zouden de dames de verhuurder beletten om in zijn pand te komen voor inspectie over het onderhoud. Er is sprake van achterstallig onderhoud, maar de verhuurder kan niets beginnen omdat de vrouwen hem niet toelaten tot zijn pand, zo luidt het verwijt.

De buurman van het stel werd volgens de raadsvrouw zo getreiterd, dat hij zijn geduld heeft verloren en een van de vrouwen heeft mishandeld. Hij moet zich daarvoor verantwoorden bij de strafrechter.

Onveilig

De zaak is binnen de buurt zo hoog opgelopen, dat de burgemeester van Medemblik zich ermee bemoeide. Die droeg de verhuurder op om actie te ondernemen. Buurtbewoners voelen zich onveilig.

De dames trokken heel vaak aan de bel bij de gemeente en kregen uiteindelijk een contactverbod met het gemeentehuis. Ook de politie vroeg hen tijdens een stopgesprek op te houden met het voortdurend doen van meldingen.

De burgemeester en de politie stellen dat de openbare orde en veiligheid voor zowel de vrouwen als de omwonenden niet langer kan worden gewaarborgd. Er is teveel gebeurd en de situatie is geëscaleerd.

De advocaat van de twee vrouwen zei dat alle schuld nu op hen wordt geschoven, maar dat zij de wanhoop nabij zijn. Ze stellen dat de huisbaas hen al jarenlang koste wat het kost probeert hun huis uit te krijgen. ,,Als je lang genoeg wordt getreiterd, dan gebeurt er weleens wat”, aldus de raadsman.

Volgens hem zien de vrouwen geen andere uitweg dan zich te verschansen in hun huis, de boel te barricaderen en anderen te filmen. ,,Ze leven in hun benarde vesting en zijn hun leven niet zeker. Door de stress hebben ze gezondheidsklachten opgelopen.”

Verwaarlozing

Volgens de vrouwen is er sprake van grove verwaarlozing van het onderhoud van het huis. Ze vinden dat de verhuurder dit ook kan oplossen door inspectie van buitenaf. De advocaat zei dat de verhuurder een nauwe band onderhoudt met de buurman van de dames en de buurt meetrekt in het conflict. Op die manier zou hij onder het plegen van onderhoud uit willen komen. ,,Iedereen praat iedereen na. Wat weet de buurt nou van wangedrag? Het is juist de buurman, die keiharde muziek draait en de dames ’s nachts staat op te wachten. Hij heeft een van hen in elkaar geslagen.”

Dat de vrouwen camera’s hebben opgehangen, vindt de raadsman logisch. ,,Het is hun enige verweermiddel. Iedereen in de buurt heeft camera’s.” Ook wees hij erop dat de gemeente ‘met alles en iedereen heeft gesproken, behalve met de dames’. Zij waren niet welkom tijdens een gesprek tussen de gemeente en buurtbewoners, waarbij ook de politie aanwezig was. ,,Hun kant van het verhaal is niet gehoord.”

Een agent vertelde tijdens de zitting dat hij een opening ziet bij de dames en dat zij meer respect tonen naar de politie. Het stemt hem hoopvol dat de vrouwen in gesprek zijn gegaan met een vertrouwenspersoon.

Een ambtenaar van de gemeente zag het wat minder positief in. ,,De buurt kan niet meer”, zei ze. ,,Vandaar dat de burgemeester de verhuurder heeft aangeschreven dat er nu echt iets moet gebeuren.”

Loading