Share

Horeca Noord-Holland: meer aandacht schenken aan toerisme, mobiliteit, arbeidsmarkt en duurzame ontwikkeling

MEDEMBLIK – Afgelopen 12 augustus heeft het regiobestuur van KHN Noord-Holland een uitgebreide brief verstuurd aan alle programmacommissies van de fracties binnen de Provinciale Staten van Noord-Holland. In de brief werden de partijen verzocht de belangrijkste punten van KHN mee te nemen in hun verkiezingsprogramma. De uitgebreide versie van deze brief kun je hier teruglezen.

De speerpunten waarover in de brief gesproken wordt zijn toerisme, mobiliteit, arbeidsmarkt en duurzame ontwikkeling. Voor elk van deze onderwerpen heeft KHN de volgende concrete verzoeken bij de programmacommissies neergelegd

Voor het toerisme wil KHN onder meer dat de provincie de maatschappelijke en economische waarde van de gastvrijheidssector onderschrijft en steunt, maar ook dat de provincie de totstandkoming van een integrale ontwikkelstrategie gaat stimuleren en faciliteren en het bij behorende budget gaat financieren. Ook wil KHN dat de provincie eens gaat kijken naar het programma HONK1 waar leerlingen in het basisonderwijs in de provincie Gelderland een proefles Horeca krijgen.

Totaal aantal keren gelezen: 44 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen