Share

‘HELP MIJ’, ‘IK WIL NAAR HUIS MAMA’

MEDEMBLIK – Dit moesten de omwonenden van ‘Waterpark’ in Medemblik afgelopen week bijna dagelijks ‘s avonds en soms tot diep in de nacht aanhoren. Een bewoner van ‘Waterpark’ in Plan West zorgde voor danig overlast door hard te schreeuwen.

Één van de omwonenden van Waterpark liet ons geluidsopnames horen waarin dit duidelijk te horen was. De omwonende zegt er wel bij dat zij snappen dat deze mensen dit niet bewust doen maar: ‘Wij moeten hier al lange tijd mee leven en ondanks dat wij jaren geleden toen Waterpark werd ontwikkeld hier voor hebben gewaarschuwd. Volgens de omwonende (naam bekend bij de redactie) werd het advies om met de toenmalige buurtvereniging van Plan West en met de Stadsraad te gaan praten niet door Omring opgevolgd, was dit wel gedaan dan waren de omwonenden nu veel meer op de hoogte geweest hoe om te gaan met dementerende wijkbewoners.

Omring: ‘Deur staat altijd open voor omwonenden’

In een reactie over de ontstane overlast zegt Omring: ‘Omring biedt zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen. Door de toenemende vergrijzing wonen mensen steeds langer thuis. Alleen wanneer dat echt niet meer lukt komt men in een verpleeghuis terecht. Al onze bewoners hebben complexe zorg nodig en onze medewerkers doen er alles aan hen in een prettige en veilige omgeving te laten wonen. In een inclusieve samenleving zijn verdraagzaamheid en medemenselijkheid hierbij belangrijke waardes.

Wij vinden het vervelend dat omwonenden van Waterpark overlast ervaren door een bewoner. Ondanks de goede en intensieve zorg is dit in sommige gevallen helaas niet altijd te voorkomen. De deur staat altijd open voor buurtbewoners als zij overlast ervaren, en vooral ook om een keer kennis te maken met Waterpark en de zorg die wij daar aan onze bewoners bieden.

Totaal aantal keren gelezen: 48 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen