De St. Lidwinaschool in Zwaagdijk-West (Foto: Lepie 1990)
Share

Hebben de kleinere scholen nog een toekomst in de gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik telt 5 kleine scholen, scholen waar minder dan 84 leerlingen les krijgen. De kleinste school is de St. lidwina in Zwaagdijk-West waar in 2020 51 kinderen op school zaten, de prognose tot 2035 is een lichte stijging tot 54 leerlingen, waardoor de school onder de opheffingslimiet zit van 84 leerlingen.

De tweede school met minder dan 84 leerlingen is De Vijzel in Hauwert waar in 2020 77 leerlingen zaten en waar de verwachting is dat dit is gedaald tot 60 in 2035.

De Dijkwerkers in Wervershoof telde in 2020 66 leerlingen en daar is de prognose dat dit naar 69 leerlingen gaat in 2035, nog steeds ruim onder de grens van 84 leerlingen.

Ook de Idenburgschool in Andijk zit ruim onder de grens van 84 leerlingen, in 2020 kregen daar 72 leerlingen les en dat aantal daalt in 2035 naar 64 volgens de laatste prognoses.

En tot slot de St. Jozef in Zwaagdijk waar in 2020 77 leerlingen les kregen, maar daar is de prognose dat dit aantal oploopt naar 86 in 2035 waardoor de school nipt boven de opheffingsgrens gaat uitkomen.

Andere scholen met minder dan 100 leerlingen zijn o.a.: Klaverwoid in Twisk (91 leerlingen in 2020), De Kraaienboom in Benningbroek (100 leerlingen in 2020 maar dalend naar onder 100 in 20350).

Verreweg de meeste kinderen zitten op de St. Hieronymus in Wognum waar in 2020 495 leerlingen les kregen, maar ook deze krijgen in 2035 te maken met een daling van het aantal leerlingen, de prognose is dat er dan 388 leerlingen daar les gaan krijgen.

De gemeente Medemblik laat in een reactie weten; “Beneden de gemeentelijke opheffingsnorm uitkomen, betekent namelijk niet per definitie dat er scholen gaan sluiten. Het betekent dat je als gemeente geen wettelijke verplichting meer hebt tot het leveren van een Voorziening Huisvesting. Voor de scholen die in het artikel worden genoemd speelt dit sowieso niet op korte termijn. Pas over 10+ jaar wanneer zij (volgens de planning) toe zijn aan een upgrade of vernieuwbouw, komt de Voorziening Huisvesting weer in beeld. Sowieso bepaalt een gemeente niet of een school sluit. Dat is aan het schoolbestuur.”

Note: Er is door de besturen nadrukkelijk bij de gemeente aangegeven dat zij (de besturen) over dit onderwerp gaan en niet de gemeente. Als besturen scholen verantwoord open kunnen houden, zullen zij dat niet nalaten. 

Klik p de afbeelding voor een grotere weergave

Totaal aantal keren gelezen: 104 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 2 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen