hart voor medemblik

Hart voor Medemblik wil invoering van een gemeentelijk referendum

MEDEMBLIK – Tjeu Berlijn en Thom Meendering van Hart voor Medemblik willen via een bespreeknotitie een lijntje uitgooien binnen de gemeenteraad van Medemblik om te peilen of het mogelijk is om een gemeentelijk referendum in te voeren. Beide raadsleden zien in een gemeentelijk referendum het democratische karakter van de lokale besluitvorming versterkt worden en krijgen de burgers meer inspraak en wordt de participatie ook verhoogd en verhoogd de transparantie en verantwoordelijkheid van de gemeente Medemblik

Mensen voelen zich niet gehoord

Berlijn en Meendering: “De huidige besluitvormingsprocessen binnen onze gemeente bieden onvoldoende mogelijkheden voor directe burgerparticipatie. Hierdoor ontstaat er soms afstand tussen de besluiten van de gemeenteraad en de wensen van de inwoners. Mensen voelen zich daardoor niet altijd gehoord en betrokken bij belangrijke beslissingen die invloed hebben op hun leefomgeving. Daarnaast kan het gebrek aan directe burgerparticipatie leiden tot een verminderd vertrouwen in het lokale bestuur en het gevoel dat besluiten voornamelijk door een selecte groep worden genomen.

Een gemeentelijk referendum zou kunnen bijdragen aan een grotere betrokkenheid van de burgers, het vergroten van de transparantie en zorgen voor meer democratische legitimiteit van de besluiten,” aldus beide raadsleden

Tijdens de aankomende commissievergadering zal het voorstel voor een bespreeknotitie op tafel komen. Tjeu Berlijn en Thom Meendering zeggen dat Hart voor Medemblik kiest voor een zo breed gedragen initiatiefvoorstel. Met het bespreken van kan de gemeenteraad een weloverwogen beslissing nemen over het al dan niet invoeren van een gemeentelijk referendum en, indien nodig, passende aanpassingen aan het voorstel aanbrengen

Loading