Hart voor Medemblik stelt vragen over verleende vergunning voormalig zorgcomplex Almere Opperdoes

OPPERDOES – De gemeente Medemblik heeft de nieuwe eigenaar van het voormalige zorgcomplex in Almere de gevraagde omgevingsvergunning verleend om het complex om te bouwen naar sociale huur, en koopappartementen. Dit zorgde voor een hoop reuring in het dorp omdat het besluit is genomen zonder naar de inwoners en de dorpsraad te hebben geluisterd zegt Rick Mensink raadslid voor Hart voor Medemblik.

Lees ook: Medemblik verleend omgevingsvergunning voor ombouw ‘Almere’ Opperdoes naar zelfstandige wooneenheden

Rick Mensink

Een grote groep Opperdoezers hebben hierop iedereen opgeroepen om bezwaar te gaan aantekenen tegen het besluit van de gemeente Medemblik. Rick Mensink: “Hart voor Medemblik heeft grote zorgen dat inwoners en dorpsraden steeds vaker niet vooraf worden betrokken bij besluitvorming over zaken in hun wijk, buurt of dorp. Hierdoor kan de inwoner het gevoel krijgen dat hij niet ‘meetelt’.

Lees ook: College positief over exploitatieovereenkomst Almere Opperdoes

Volgens Mensink moet de Overheid niet zoveel van bovenaf opleggen maar zoveel mogelijk de aansluiting zoeken bij wat er in de maatschappij leeft. “Het is belangrijk dat de samenleving meedenkt over problemen en oplossingen waar zij direct mee te maken hebben. Dit verkleint de kloof tussen politiek en de samenleving, maar kan ook leiden tot meer begrip en minder verzet,” aldus Rick Mensink

Lees ook: Vrije sector maar ook sociale huurappartementen in complex Almere Opperdoes

Mensink wil nu o.a van het college weten of zij bereid is aan de hand van deze bezwaren de vergunning opnieuw te gaan beoordelen en tegemoet te komen aan de verwachte bezwaren op het punt van de periode van sociale huur, maar ook hoe het college denkt in de toekomst inwoners van de gemeente Medemblik meer te betrekken bij dit soort besluitvormingen.

Lees ook: Eigenaar ‘Almere’ Opperdoes wil gebouw ombouwen naar 65 zelfstandige wooneenheden

Loading