windmolen 15m1

Harry Nederpelt(CDA) roept partijen op om met een goede zon- en windprojectenplan te komen

MEDEMBLIK – West-Friesland heeft regels opgesteld voor de aanleg van zonneweides en windturbines in de regio. Gemeente Medemblik heeft deze regels op hoofdlijnen goedgekeurd. “Partijen die met zon- en windprojecten aan de slag willen, moeten met een goed plan komen”, zegt wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt.

De gemeenteraad van Medemblik heeft op 1 juni het ‘beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland’ vastgesteld. Dit beleidskader vloeit voort uit de Regionale Energiestrategie (RES). Het beantwoordt vragen als: hoe passen we duurzame energie goed in het Westfriese landschap in? Hoe laten we de omgeving mee beslissen in nieuwe initiatieven. En hoe kan men financieel profiteren?

Lees ook: CDA Medemblik: “Blij met komst kleine erfmolens, maar zonnepanelen gaan voor”

Een gevoelige kwestie

Harry Nederpelt: “In onze gemeente gaat het om zonne-energie. Al eerder hebben we uitgesproken dat we op ons grondgebied niet meer grote windmolens willen hebben dan er nu staan. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op daken. Maar dat levert niet genoeg groene stroom op. Daarom staan we op een beperkt aantal plekken (de zoekgebieden van de RES) zonneweides toe, maar onder duidelijke voorwaarden. Zo willen we geen zonneweides midden in het weiland, maar langs wegen of bij bedrijventerreinen. We willen het combineren met recreatie, natuur en biodiversiteit. En inwoners staan niet aan de kant, maar krijgen een stem en een aandeel in zo’n project.’’

Voor het beleidskader is een uitgebreid traject doorlopen. Er zijn regionaal enquêtes uitgezet onder inwoners en inspraakrondes georganiseerd. “Duurzame energie ligt gevoelig in Westfriesland, ook in onze gemeente. Dan wil je draagvlak hebben voor de regels die je opstelt.

Lees ook: Stroom op het Erf. Zijn kleine windmolens de toekomst?

Eerst een pilot

Die gevoeligheid blijkt ook uit een voorbehoud dat de Medemblikse gemeenteraad heeft gemaakt. Het beleidskader staat de plaatsing toe van microwindturbines (tot 15 meter hoog) op erven van bedrijven in het landelijk gebied. Deze ‘erfmolens’ zijn bedoeld voor eigen gebruik. Het maakt bedrijven minder afhankelijk van het stroomnet. Nederpelt: “Onze raad ziet daar ook het nut van in. Maar zij wil eerst testen welk effect deze kleine windmolens hebben op de omgeving. Daarom starten we een pilot. Pa na de pilot besluit de gemeenteraad of ze toegestaan zijn in de gemeente en onder welke voorwaarden.

Een goede zaak

Harry Nederpelt is blij met het regionale beleidskader. Als je nu in gemeente Medemblik een zonneweide wilt ontwikkelen, moet je een solide plan hebben waarin je oog hebt voor de omgeving en het landschap. “Dat vind ik een goede zaak.” Na Hoorn is Medemblik de tweede Westfriese gemeente die het beleidskader heeft vastgesteld. Eind juni/begin juli zijn de raden van de andere gemeenten aan zet.

Loading