Share

GGD komt met advies om geen hout te stoken om stankoverlast en fijnstof tegen te gaan

MEDEMBLIK – De dagen worden kouder. En de gasprijs is sterk gestegen. In steeds meer huizen brandt hierdoor de houtkachel of open haard. De GGD verwacht dat hierdoor meer mensen ziek zullen worden of last zullen hebben van stank. Het advies is dan ook: stook geen hout en spaar de gezondheid van uw buren, uw gezin en uzelf.

Invloed op de gezondheid
Houtrook is slecht voor de longen en hart en bloedvaten. Dit geldt voor iedereen. Op dagen dat er in een buurt meer houtrook is, zijn mensen kortademiger. Mensen met een longziekte, zoals astma of COPD, zijn gevoeliger. Ze gebruiken op dagen met meer houtrook meer medicijnen.

Ook vinden veel mensen de rook stinken. De stank leidt tot stress en soms zelfs tot burenruzies. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft last van stank door houtkachels of open haarden.

Luchtvervuiling
In houtrook zit fijnstof, PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en benzeen. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. Houtrook zorgt gemiddeld over het land voor ongeveer een kwart van het fijnstof in de lucht. Het verkeer, de veehouderij en bedrijven zorgen ook voor luchtvervuiling.

Meer informatie
Tips om te besparen op uw gasverbruik en andere manieren om uw huis te verwarmen, vindt u op www.milieucentraal.nl. Stoken uw buren? Kijk voor tips om dit met uw buren te bespreken op www.ggdleefomgeving.nl (zoekterm: houtrook).

Totaal aantal keren gelezen: 81 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen