Gemeenteraad kiest (nog) niet voor tijdelijke woningen van Clean2Anywhere

Clean2Anywhere

MEDEMBLIK- Het CDA kwam afgelopen donderdagavond tijdens de raadsvergadering met een motie om de woningen die in Hoorn gebouwd worden door Clean2Anywhere van hoofdzakelijk (plastic) afval in de gemeente Medemblik te laten plaatsen.

Maar ondanks een vurig pleidooi van Saskia Schouten (CDA) vond de meerderheid van de raad de motie overbodig omdat er bij een eerdere raadsvergadering al een motie was ingediend die de wethouder opdracht gaf om te gaan overleggen met alle partijen waar o.a. flexwoningen en Tiny Houses kunnen worden gebouwd binnen de gemeentegrenzen van Medemblik.

saskia schouten cda
Saskia Schouten (CDA)

Saskia Schouten (CDA Medemblik): “De woningen voldoen aan het bouwbesluit. Ze kunnen gedemonteerd worden en hergebruikt. Er kan  voor worden gekozen om een aantal van deze woningen voor een tijdelijke periode te plaatsen. 

De woningen staan klaar, de hal staat vol, maar omdat er geen afname is van woningen sluit de hal over 2 weken. Tot grote spijt van Edwin ter Velde, oprichter en drijvende kracht achter project Clean2Anywhere. Voor het CDA is onacceptabel. Zij zien kansen in dit project en wil actie.

Eerder hielden zowel Hans Kröger (directeur van Woningstichting het Grootslag) als Marjolein Dölle (directeur WerkSaam) een gloedvol betoog bij de regionale raadsledenbijeenkomst Westfriesland met als hartekreet “gemeenten geef ons grond!”

Zo heeft Woningstichting Het Grootslag de al geproduceerde woningen van Clean2Anywhere gekocht maar weet niet waar ze geplaatst kunnen worden omdat er eerst gezocht moet worden naar plaatsen waar ze kunnen en vooral mogen worden geplaatst.

Wethouder Broeders vond de motie niet echt overbodig maar eerder als steun in de rug om nog meer vaart te maken met plannen maken voor het plaatsen van Flexwoningen en Tiny Houses.

Loading